19. března 2022 07:50

Svatý Josef mohl být vdovec. Jak zjistil, že jeho snoubenka otěhotněla s Duchem svatým?

Někdy také bývá označován za „spravedlivého“ – a skutečně, těžko pohledat muže, který by oplýval tolika šlechetnými vlastnostmi jako Ježíšův otčím Josef.

Životní osudy svatého Josefa jsou spjaty s prvními roky života Ježíše Krista – a přesto toho o něm mnoho známého není. Josef byl totiž poněkud upozaděn kultem Panny Marie, který se v křesťanství vytvořil. Přesto však především jedno jeho odvážné gesto stojí za pozornost.

Ctnostný otec

Josef pocházel z rodu krále Davida a povoláním byl pravděpodobně tesař, přestože možná pracoval nejen se dřevem, ale i s kameny či železem – při překládání jeho specializace napříč kulturami pravděpodobně došlo k významovému posunu. Až do Josefových zásnub s Marií není o jeho životě nic známo, možná se však jednalo o staršího vdovce s několika dětmi z předchozího manželství.

Zásnuby s Marií narušilo její početí prostřednictvím Ducha svatého. Tuto informaci Josefovi sdělil ve snu anděl, a tak Josef zasnoubení s Marií nezrušil, jak původně plánoval (což by na dobové poměry bylo vzhledem k situaci ještě velmi mírné), nýbrž přijal Ježíše za svého syna. Manželství Josefa a Marie zůstalo nekonzumováno, díky čemuž je Josef někdy vyobrazován s lilií, symbolem čistoty.

Ještě před Ježíšovým narozením se však pár vydal kvůli sčítání lidu do Judska, a tak Ježíšovo narození v Betlémě bylo v podstatě jen dílem náhody. Poté však musel Josef s Marií a Ježíšem utéct do Egypta, neboť král Herodes vyhrožoval, že čerstvě narozeného Ježíše zabije.

Josefova smrt a odkaz

Po Herodově smrti se rodina vrátila do Josefova rodiště Nazaretu. Pozemský Ježíšův otec zemřel ještě před ukřižováním svého syna, pravděpodobně kolem 20. roku jeho života, proto je na pietních obrazech zachycena pouze Panna Marie. Kvůli smrti ve společnosti nejbližších, tedy Marie a Ježíše, je považován i za patrona nemocných a rovněž dobré smrti. Josef se však nejčastěji vyobrazoval s šedými vlasy a plnovousem – možná i proto se jedná o atributy, jež ateistická tradice přisuzuje samotného Bohu; koneckonců Josef byl také Ježíšovým otcem, „pouze“ tím pozemským.

Josefův odkaz byl v křesťanské tradici dlouho přehlížen. V Bibli je o něm zmínek jen pomálu, a k nalezení dokonce není ani jedna jeho citace. Až zhruba na konci středověku se dočkal uznání za ochranu rodiny a malého Ježíše.

Od poloviny 17. století se pak stal jedním z patronů Českých zemí a vedle tesařství dohlíží také na další profese – například řezbáře, truhláře či koláře. Křesťanský svět si jej připomíná vždy 19. března.

ZDROJ: Wikipedia

Mojmír Sedláček

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom