10. dubna 2018 06:00

Jak drahé mohou být cibulky tulipánů? Jako dům

Spekuluje se na zlato, na umění, na obilí… ale na tulipány?

Cesta tulipánů do Nizozemí

Nizozemci milují tulipány, ve velkém je kultivují a v ještě větší míře vyvážejí. Jednotliví pěstitelé závodí, kdo vypěstuje lepší odstín a bizarněji tvarovaný květ. Ve světle faktu původního (přirozeného) rozšíření tulipánů jde o na první pohled nepochopitelnou „lásku“. Tyto rostliny přirozeně obývají lokality v pohoří Pamír a Ťan Šan ve střední Asii, vesničané je sbírají na úbočí hor Kazachstánu, Tádžikistánu, Afghánistánu a rudé květy divokého tulipánu zdobí i horské svahy Íránu. Do Nizozemí se rostliny dostaly až na sklonku 16. století, kam doputovaly spolu s rozšiřováním osmanské říše, kde květinu kultivovali už desítky let. Jedna z legend praví, že obdiv osmanských vládců si tulipán získat podobou květů s turbany. Je zvláštní, že níže popisovaný boom nezpůsobily evropské druhy divokých tulipánů, jako je například v Itálii rostoucí Tulipa sylvestris či Tulipa cretika, vzácný endemit z Kréty. Není jediným krétským druhem tulipánů, na ostrově můžeme najít i T. goulimyi či T. saxatilis.

Tulipánový bankrot

Historik Mike Dash ve své knize Tulipomania píše o „příjezdu“ tulipánů do Nizozemí v roce 1630. Za pravdu mu dávají obrazy Jana Brueghela z počátku 17. století, na nichž jsou tulipány zachycené. Ještě podrobnější důkazy dodává vážené Rijksmuzeum, které uchovává kresby tulipánů namalované Hansem Bollongierem roku 1639. V létech 1636–7 vypukla v zemi „tulipomanie“, která se mimo jiné odrazila i v malování tulipánových zátiší. V té době se „rozjela“ kultivace tulipánů, jejich cena nebývale rostla, což se mimo jiné odrazilo na dalším růstu cen, a dokonce na spekulacích o budoucí ceně cibulek. Jsou známy případy, kdy si na sadbu lidé půjčovali neuvěřitelné částky v naději, že na rostlinách dále zbohatnou.

Princip byl podobný jako dnešní spekulace na ceny obilí či jiných komodit, které se ještě neurodily. „Cibule vzácných odrůd dosahovaly ceny i několika tisíc zlatých, takže např. v Amsterodamu byly v letech 1634–37 prodány 2 domy za 3 tulipánové cibule,“ píše server tulipány.info. Mike Dash uvádí konkrétní částku: V roce 1633 už jediná cibulka Semper Augustus stála 5500 guldenů. Od začátku roku 1637 se tato cena téměř zdvojnásobila na 10 000 guldenů. Bylo to dost na to, aby byla krmena, oblečena a ubytována celá holandská rodina na půl života, nebo šlo hotově koupit jeden z nejkrásnějších domů na nejmódnějším kanálu v Amsterdamu s kočárem a zahradou o rozměrech 25 metrů a to v době, kdy domy v tomto městě byly stejně drahé jako nemovitost kdekoli na světě. Do zástavy šly šperky i domy, a když tulipánová bublina splaskla, mnohým zůstaly cibulky a oči pro pláč. Ovšem láska k tulipánům i přes tragédie jednotlivců v Nizozemí pevně zakořenila.

Květinový byznys

Nizozemí zůstalo tulipánovou velmocí. Pěstování, které se tak úspěšně rozběhlo v písčité půdě, dnes dosahuje neuvěřitelných rozměrů. V roce 2018 vyvezli Nizozemci ze země cibulky cibulovitých rostlin v hodnotě více než jedné miliardy dolarů, přičemž v naprosté většině jde o cibulky tulipánů. Vývozy míří do mnoha zemí světa včetně Česka, dostupné údaje za rok 2015 mluví o vývozu v hodnotě 133 milionů dolarů do Německa a 112 milionů dolarů do USA. Takže ať už si budete kupovat cibulky „za pár drobných“ na zahrádku, nebo za tisíce v případě vzácného kultivaru, stáváte se malou kapkou v moři tulipánového byznysu.

Text: Topi Pigula

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom