22. dubna 2019 06:00

Planeta Venuše, nejkrásnější hvězda na obloze jako symbol lásky

Planeta Venuše je nejzářivější a nejkrásnější hvězdou na ranní a večerní obloze. Snad proto se stala symbolem krásy a lásky v mnoha kulturách. Proto ji mytologie přiřkla úlohu bohyně lásky. Proto ji astrologie považuje za symbol prožívání lásky v horoskopu každého z nás.

Astronomická Venuše jako známý pentagram

Po Merkuru je Venuše planeta nejbližší Slunci, kolem Slunce oběhne jednou za 224,7 pozemských dní. Protože je Venuše ke Slunci blíže než Země, její úhlová vzdálenost od Slunce nemůže překročit určitou mez, od Slunce se nemůže vzdálit dále než 47°. Ze Země je vidět jen před úsvitem nebo po soumraku.

Synodická perioda Venuše, což je doba oběhu planety vzhledem ke Slunci při pozorování ze Země, trvá průměrně asi jeden rok. Pět synodických oběhů Venuše, při nichž se opětovně dostává do konjunkce se Sluncem, trvá téměř přesně (bez 2,4 dne) osm roků. Během této doby se pohybuje pětkrát retrográdně. Ve zvěrokruhu nastávají zastávky Venuše postupně na různých místech, ale podle určitého zajímavého schématu. Je jím pěticípá hvězda kreslená jedním tahem tzv. pentagram.

Staří hermetikové viděli v pentagramu, zvaném také někdy „muří noha“, dva základní diametrálně odlišné významy. Postaven jedním vrcholem nahoru symbolizoval člověka a naopak v orientaci vrcholem dolů se promítal do zvířecí (býčí) hlavy.

Smluvenou hvězdářskou značku vysvětlují někteří badatelé jako glyf (znak) zrcátka – stálého průvodce mladých žen. V moderní době se stala obecným symbolem pro ženské pohlaví.

Mytologická Venuše jako bohyně lásky a krásy

Mytologická Venuše, respektive její předobraz ve starořecké Afroditě, se zrodila z mořské pěny. Titán Saturn vykastroval svého otce Urana, aby ho zbavil vlády, jeho zkrvavené orgány spadly do moře u pobřeží Kypru. A ze směsi mořské pěny a krve se zrodila Venuše. Proto je i často zobrazována na lastuře vystupující z mořských vln. Dcera moře a nebes.

Venuše, bohyně lásky, byla manželka Vulkána, kterého podvedla s Martem, jehož protipól představuje. Jejím synem byl zlatokřídlý Erós. Je zobrazován se zlatým lukem se zlatými šípy, před jejichž účinky jsou bezbranní lidé i bozi. Koho Erós zasáhne zlatým šípem, podléhá lásce navždy.

Scenerická alegorická vyobrazení Venuše obvykle tvoří místa odpočinku, zábavy, radovánek a procházek s lázněmi, zahradními pavilóny s hudbou, tancem a zahradními intimními zákoutími. Do Venušiny družiny patří milenci, hudebníci, tanečníci, krásné ženy a krásní muži. Alegorická postava Venuše jede zpravidla na voze taženém dvěma sovami, v jiné variantě dvěma labutěmi se znameními Býka a Vah v kolech.

Hlavními atributy Venuše jsou roh hojnosti a amorek (Erós) s lukem a šípy, někdy také šípem probodnuté srdce. Do symboliky Venuše patří z kovů měď, numericky jí odpovídá číslo pět, modrá barva a jejím dnem v týdnu je pátek. Jsou jí zasvěceny nejkrásnější květiny a vůně, růže a myrta, z plodů granátové jablko.

Astrologická Venuše jako symbol malého štěstí

V kontextu astronomických zvláštností Venuše, jako je její zářivá viditelnost na ranní a večerní obloze a synodický oběh, je zajímavý pohled na Venuši i z astrologického hlediska. V astrologii má Venuše tradičně blahodárnou pověst, což není nic překvapivého, když uvážíme, že skoro ve všech kulturách jsou Venuše nebo její obdoby považovány za bohyně lásky a krásy. Astrologie Venuši nazývá „malým štěstím“ (velké štěstí reprezentuje planeta Jupiter).

Že je planetou dvou tváří, věděli již antičtí hvězdáři. Venuše, zjevující se na obloze jako Jitřenka nebo Večernice, ranní nebo večerní hvězda, která vychází těsně před Sluncem nebo zapadá těsně po něm. Tato dvojznačnost Venuše se v astrologii promítla do vládcovství dvou znamení. Venuše jako vládce vzdušného znamení Vah a zemského znamení Býka. Na jedné straně tedy duchovní a umělecká inspirace (Váhy), a na druhé materiální hodnoty, rozkoše a roh hojnosti hmotných statků (znamení Býka). Býkova Venuše je řecká Afrodita (z pěny zrozená), bohyně krásy a lásky, rozkošnická a smyslná. Vládkyní Vah je platoničtější Venuše – syrská Astarté. Souborně ovládá Venuše v astrologii jak duchovní, tak materiální hodnoty.

Planeta Venuše v horoskopu zrození

Venuše v horoskopu jedince symbolizuje krásu, harmonii, umění, lásku a jejich různé vyjádření. Mezi jinými svůdnost, smyslnost, rozkoš. Znamená příchylnost a přizpůsobení. Klíčovým slovem Venušina působení je laskavost. Zastupuje i princip slasti. Označuje způsob, jímž jedinec pociťuje, vyjadřuje a prožívá své city. Jakým způsobem je bude prožívat, určuje především znamení, ve kterém je Venuše v horoskopu umístěna.

Lidé, kteří mají ve svém horoskopu Venuši zdůrazněnou, což může být hned několika způsoby – například četnějším výskytem znamení Býka či Vah, ascendentem ve znamení Býka nebo Vah, umístěním planety Venuše u ascendentu (v tzv. konjunkci s ascendentem), jsou lidé Venušina typu. Jsou krásní, milují krásu. Touží po harmonii, partnerském vztahu a lásce. Jaké kvality jejich láska je, hodně záleží, v jakém znamení je Venuše v horoskopu umístěna, na její přesné poloze v horoskopu a na její aspektaci. Například nepříznivými aspekty poškozená Venuše způsobuje trápení v lásce, nebezpečnou smyslnost, marnotratnost, citovou chladnost, výstřednost nebo sobeckost.

V mužském horoskopu Venuše symbolizuje obraz ideální milenky.

V ženském horoskopu smyslovou, citovou a tělesnou stránku ženství a doplňuje tak Měsíc – ženu v rodinném a mateřském smyslu. Mimochodem, tradiční astrologie považuje za krásnou ženu pouze tu, která má ve svém horoskopu zrození zdůrazněnou Venuši, nejlépe ve znamení Vah či Býka. V moderní éře je to například Angelina Jolie (s Venuší v Raku v konjunkci na ascendentu) nebo Claudia Cardinale (s Venuší v Býku a také v konjunkci s ascendentem).

Text: Jiřina Köppelová

Jiřina Köppelová

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom