13. února 2017 06:00

Operuje vás našinec, nebo imigrant? V USA to může být otázka života a smrti

Spojené státy s nástupem nového prezidenta řeší, jak se postaví k otázce imigrace. Řada expertů tvrdí, že mnoho oborů se bez nich vůbec neobejde, jiní jim oponují, že potřeba pracovních míst v době robotizace klesá a už brzy nebude dostatek pozic ani pro rodilé Američany. Jak je to ve zdravotnictví?

Vědci využili data o operacích 1,2 milionu pacientů v USA, které provedli lékaři vystudovaní ve Spojených státech i v zahraničí. Na základě tohoto velmi robustního vzorku dat dospěli k závěru, že pokud operaci provádí lékař, který nestudoval v USA, má pacient mírně vyšší šanci, že přežije, než když operuje doktor, jenž vzdělání získal v USA.

Autoři práce nebyli schopní popsat, zda jde o lékaře cizího původu, anebo lékaře amerického původu, kteří vystudovali v zahraničí. Ale čísla o počtu Američanů, kteří studují mimo svou zemi, jsou poměrně nízká, dá se tedy se značnou jistotou tvrdit, že většinou jde opravdu o cizince. Přesnou příčinu tohoto rozdílu nedokázali výzkumníci vysvětlit: „Nevíme, proč tomu tak je, ale jednou z možných příčin jsou velice přísné nároky na lékaře, kteří chtějí ve Spojených státech amerických provozovat praxi,“ uvádí se ve zprávě.

Síto, jímž musí uchazeč z ciziny o lékařskou praxi projít, je tak husté, že se vytřídí špatní u průměrní lékaři a zůstanou v něm jen ti nejlepší. Nároky na americké lékaře tak vysoké nejsou, a proto se mohou jejich schopnosti ve srovnání s cizinci jevit jako mírně horší. Cizincům také hrozí rychlý konec praxe, pokud by došlo k nějakému velkému průšvihu, což je může vést k větší opatrnosti při lékařských úkonech.

Autoři práce ale přiznávají, že rozdíl je tak malý, že může jít také o naprostou náhodu. U amerického lékaře je pravděpodobnost, že pacient zemře do 30 dnů po operaci 11,6 procent, u cizího doktora je 11,2 procent. Toto číslo je tak vysoké především kvůli seniorům, u nichž probíhá většina operací a kteří nejčastěji umírají na komplikace způsobené zákrokem.

Text: MK

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom