21. září 2018 06:00

Nastala doba vyholená. V USA má už intimní partie depilované většina lidí. A ty důsledky!

Ve Spojených státech již žije více lidí s depilovaným tělem než těch bez něj. Proč se Američané tak bojí chlupů?

Odborný vědecký časopis JAMA Dermatology zveřejnil studii čtyř špičkových amerických vědců, kteří chtěli popsat, kolik obyvatel USA podstupuje depilace intimních partií. Výsledky jsou svým způsobem šokující.

Vyholení? Proč?

Vědci se tomuto problému věnovali z prostého důvodu – během své lékařské praxe narazili na nečekaně vysoké množství lidí, kteří měli poškozené buď přímo pohlavní orgány, nebo jejich bezprostřední okolí. Poškození přitom tvrdili, že to má souvislost s depilací intimních partií. Je to pravda? – zněla otázka vědců.

Depilace a analýza

Vědci analyzovali 5674 dospělých Američanů, kteří tvrdili, že si depilují intimní partie. Zranění si přitom způsobilo 1430 z nich – což je 25,6 procent! Ukázalo se přitom, že existuje přímá úměra mezi intenzitou depilace a pravděpodobností vzniku zranění; výrazně ji snižuje použití vosku. Ještě horším zjištěním bylo, že nečekaně často vede tato péče k trvalým poškozením.

Původní vzorek byl ovšem o něco vyšší, celkem se studie zúčastnilo 7570 osob, těch 5674 byli ti, kdo si depilovali intimní oblasti. Z toho vyplývá, že 76 procent osob tuto praktiku provádí – vzorek osob byl přitom natolik velký a pestrý, že se dá zřejmě vztáhnout na celou americkou populaci. To znamená, že asi tři čtvrtiny Američanů ve věku mezi 18 a 60 rokem má depilované intimní partie.

Nečekané přitom bylo i to, že v tom nebyl tak zásadní rozdíl mezi muži a ženami – u žen šlo o 85,3 procenta, u mužů o 66,5 procent. O něco rizikovější je tato činnost také pro ženy než pro muže, jde však pouze o dvouprocentní rozdíl. A jaká zranění si tito lidé nejčastěji přivodili? Jednoznačně nejrozšířenějším druhem poškození bylo pořezání (61 procent), následované popálením (23 procent) a vyrážkou způsobenou nějakou alergickou reakcí (12 procent).

U mužů došlo nejčastěji k poškození na varlatech (67 procent), penisu (34 procent) a v rozkroku (28 procent). U žen byly nejčastěji poškozenými oblastmi těla rozkrok (51 procent), stehna (44 procent) a vagína (42 procent). Nejohroženější skupinou lidí byli podle očekávání ti, kdo podstupovali opakovaně celkovou depilaci celé oblasti intimních orgánů – naopak ti, kdo ji jen několikrát vyzkoušeli, nebyli v ohrožení téměř vůbc. Zdá se, že nezkušenost v této činnosti vede ke zvýšené opatrnosti a ideálně tedy předchází těm nejhorším zraněním, zejména těm s dlouhodobými nebo trvalými následky.

Dobrou zprávou ovšem je, jak málo zranění pocházejících z depilace v okolí pohlavních orgánů je vážné povahy. Pouhá dvě procenta těchto poranění byla natolik vážných, že s nimi lidé museli navštívit lékaře. Autoři práce se ovšem současně domnívají, že silný vliv na neochotu navštívit lékaře měla i povaha těchto zranění – jen málokdo jde s tak „trapným“ poraněním ven.

Doba vyholená

Depilace pohlavních orgánů sice v nějaké míře existovala mezi lidmi vždy, ale opravdu masově se rozšířila až v sedmdesátých letech dvacátého století s příchodem pornografických filmů šířených na videokazetách. Herečky a později i herci se nechávali intimně depilovat zejména proto, aby bylo vše, co se před kamerou děje, co nejlépe viditelné. Tento trend zaujal natolik, že se během necelého půlstoletí rozšířil po většině planety.

Text: MK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom