17. října 2017 11:44

Lidé žijící v manželství nejsou zdravější

Manželství je nejen základní příčinou rozvodů, ale má dopad i na naše zdraví.

Více než 70 let naznačovaly výzkumy vědců působících na poli společenských věd, že manželství svědčí zdraví. Uznávaní učenci a respektovaná média tvrdila, že kdo uzavře sňatek, má lepší zdravotní vyhlídky. Poslední studie, vypracované za pomoci pokročilé metodologie, ale přinesly znepokojivé zjištění – vědci se patrně mýlili. Lidé, kteří uzavřou manželství, podle nových výzkumů nejsou o nic zdravější, a možná jsou dokonce o něco méně zdraví než ti svobodní. A nakonec patrně nejsou ani šťastnější, napsal server NBC News.

Manželství vede do ordinace

Sociolog z lékařské fakulty univerzity v Ohiu Dmitry Tumin v červencovém čísle odborného časopisu Social Science Quarterly zveřejnil výsledky svého výzkumu o zdravotních dopadech prvních manželství. Rok po roce, před svatbou i poté, se ptal více než 12 000 Američanů na jejich zdravotní stav.

"Dal manželství maximální šanci," uvedl server s tím, že Tumin analyzoval odpovědi mužů a žen zvlášť, zohlednil věk respondentů i to, jak dlouho jejich manželství trvalo. "Ať ale zkoumal, jak zkoumal, nezjistil, že by sňatek zlepšoval zdraví mužů," dodal. A pokud jde o ženy, zlepšení zdravotního stavu po svatbě konstatovaly jen ty nejstarší účastnice ankety."

Rovněž autoři 16 let trvajícího švýcarského výzkumu došli k závěru, že zdraví lidí žijících v manželském svazku není o nic lepší než zdraví "singles". Účastníci této studie dokonce referovali, že se jejich zdravotní stav po uzavření manželství o něco zhoršil.

Podobně neromantická zjištění se přímo hromadí. Odborný časopis Journal of Personality and Social Psychology v roce 2012 informoval o dvanácti výzkumech, které ukázaly, že manželství nepůsobí nijak blahodárně. Ženatí muži a vdané ženy se cítili spokojenější možná krátce po svatbě. "Ale ani líbánky netrvají věčně," konstatuje NBC News.

Je také podle něj možné, že přínosy manželství byly dlouhodobě přeceňovány, což mohlo být dáno i tím, že sociologové se věnovali více manželstvím, která trvala, než těm, která skončila rozvodem.

A když si byli vědci jisti, že manželství zdraví prospívá, byli si také jistí proč. Ženatí a vdané totiž "mají někoho", zatímco singlové ne. Lidé žijící v manželství se navzájem podporují v dobrém i ve zlém. Sledují se navzájem, aby zdravě jedli a příliš neholdovali alkoholu. Nemluvě o materiálních pozitivech, jako jsou daňové úlevy. Ale když existuje tolik výhod, proč tedy nejsou tito lidé po svatbě automaticky šťastnější a zdravější? táže se server.

Může to být podle něj tím, že vědci příliš opomíjeli druhou stránku věci – výhody života sólo. Singlové sice nenašli toho pravého, ale podle výzkumů se zato častěji stýkají s přáteli, sousedy, sourozenci a rodiči. Naproti tomu manželské páry mají tendenci se po sňatku od svého okolí odvracet. Singlové tedy mívají bohatší společenský život.

Dalo by se také předpokládat, že lidé žijící ve svazku manželském jsou více chráněni před samotou. Přitom se často opomíjí zvláštní bolestný pocit samoty, který mohou zažívat lidé v manželství. Nehledě na to, že i samota může hluboce naplňovat a dávat příležitost ke kreativitě, relaxaci, přemýšlení a ke klidu.

Singles jsou víc fit. Mají více času?

Singles na sebe rovněž více dbají, například více cvičí. Naproti tomu lidé žijící v manželství mají tendenci se přejídat a v některých případech se v manželství stupňují zlozvyky jako třeba kouření. Jiné studie zase ukázaly, že singles zažívají oproti ženatým mužům a vdaným ženám větší osobnostní růst, umí lépe žít podle vlastních hodnot a v pracovním životě se nestarají jen o peníze, ale také o smysl své práce.

Lidé, kteří si život bez stálého partnera vybrali dobrovolně, také bývají méně depresivní a neurotičtí. Odmítnutí je tolik nerozhodí a nejsou tolik zranitelní. Mají větší představivost a jsou otevřenější novým zkušenostem. "Mají to v hlavě srovnané," uzavírá NBC News.

ČTK

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora
Sdílejte článek
Štítky zdraví životní styl manželství

Populární filmy na Prima Zoom