18. března 2019 17:30

5 míst, kde nejspíš narazíme na mimozemský život – a nejsou zase tak daleko

Vědci stále věří, že na mimozemský život můžeme narazit doslova za humny. Podívejte se, kde všude by mohl existovat.

Mars – nejmenší možná vzdálenost od Země je 54 milionů km

Marsovské vozítko Curiosity narazilo počátkem června na Marsu na stopy organických sloučenin, jež jsou zatím nejvýznamnějším důkazem o možnosti existence života mimo naši planetu. Sedimenty na dně velkého dávného jezera na Marsu, jejichž stáří se odhaduje na 3 miliardy let, dokazují, že v době, kdy byl život na Zemi otázkou daleké budoucnosti, byla marsovská jezera zásobárnou sloučenin na bázi uhlíku nezbytných pro vznik života. Vědci se zatím neshodli, zda jsou uhlíkové sloučeniny pozůstatkem dávných organismů, produktem chemických reakcí s horninami anebo je na povrch Marsu zanesly komety.

Europa – 658 milionů km od Země

Jupiterův měsíc Europa je šestým největším měsícem Sluneční soustavy. Předpokládá se, že pod povrchem Europy se nacházejí rozsáhlé oceány vody a zdroj energie pocházející z radioaktivního rozpadu. To vedlo k teorii, že případný život na Europě by se mohl podobat tomu, jaký vědci pozorují na Zemi na mořském dně poblíž hydrotermálních podmořských pramenů.

Enceladus – 180 000 km od povrchu Saturnu

Saturnův šestý největší měsíc je celý pokrytý ledem, chrlí do prostoru gejzíry vody obsahující dusík a stopové množství molekul na bázi uhlíku. Vědci už navrhli vyslat k Enceladu robotickou misi, která by prozkoumala schopnost tohoto měsíce hostit mikrobiální mimozemský život.

Titan – 1,2 milionu km od Saturnu

Předpokládá se, že prostředí na největším Saturnově měsíci je velmi podobné tomu, jaké panovalo na Zemi v počátcích její existence. Titan má hustou atmosféru a povrch pokrytý tekutým metanem. Přestože formy života založené na metanu jsou zatím jen hypotetické, vědci již vymodelovali podmínky, za nichž by měl existovat. I když pravděpodobnost života na Titanu je extrémně nepravděpodobná, mohlo by studium tamních podmínek vnést více světla do počátku vzniku života na Zemi.

Venuše – 40,4 milionu km od Země

Teplota na povrchu Venuše sice dosahuje pro život ne zrovna příznivých 462 stupňů Celsia, vědci ale předpokládají, že v horních vrstvách atmosféry mohou být podmínky vhodné pro život. Ten by mohl mít podobu mikroorganismů živících se uhlíkem a vznášejících se 50 kilometrů nad povrchem Venuše. Jeden z odborníků NASA dokonce předpokládá, že lidé by mohli kolonizovat Venuši v obřích balonech vznášejících se právě v této výšce.

Miroslav Honsů

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom