29. prosince 2018 06:00

Stará česká pancéřovka se naučila nové triky – ničí, pálí a dusí

Když se řekne „erpégéčko“, většina lidí si vybaví nechvalně proslulou sovětskou pancéřovku RPG-7. V zemích bývalé Varšavské smlouvy však vzniklo mnohem více raketových protipancéřových granátometů.

Jedním z nich byla československá pancéřovka přezdívaná familiárně Kobylka. Oficiální označení této poměrně nenápadné a malé zbraně je RPG-75, a přestože už ji čeští a slovenští vojáci používají několik desítek let, většina jejich aliančních kolegů jí považují za novinku. Není divu, do světa se moc nerozšířila, a proto nedosáhla věhlasu právě třeba už zmiňované pancéřovky RPG-7.

Právě díky době svého vzniku dnes v původní podobě nedokáže nabídnout dostatečný výkon jako protitanková zbraň. K tomuto účelu byla zkonstruována, nicméně i tak její kariéra v české armádě nekončí - naopak. Přenosné granátomety s reaktivními projektily či jinak také řečeno lidově pancéřovky, se totiž čím dál častěji používají jako prostředky palebné podpory k ničení rozličných cílů. Jak ukazuje trend od konce 90. let, původně protitankové a protipancéřové zbraně mají nyní mnohem širší možnosti uplatnění. A to platí i pro starou českou kobylku.

Skládací kobylka na jedno použití

RPG-75 patří do rodiny teleskopických pancéřovek. Ty se začaly do výzbroje zařazovat v 60. letech s nástupem mechanizace pěších jednotek prostřednictvím obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty. V jejich interiérech bylo mnohem méně místa než na nákladních automobilech, klasické „dlouhé“ pancéřovky se do nich tedy nehodily. Proto už v 60. letech americká armáda přijala do výzbroje známou teleskopickou pancéřovku M72 LAW, jež si prošla bojovým křtem ve Vietnamu.

M72 byla inspirací i pro experimenty za železnou oponou, a tak v 70. letech vznikla československá RPG-75 nebo polská RPG-76 Komar či sovětská RPG-18 Mucha. RPG-75 vyvíjela Prototypa Brno společně s jejím pozdějším výrobcem Zevetou Bojkovice pod krycím jménem Kobylka, které se pak ujalo i jako přezdívka zbraně. Do výzbroje čs. armády se nová zbraň dostala v roce 1975 pod oficiálním označením 68mm reaktivní protitankový granát vzor 75.

RPG-75 se vyrábí už s vloženým granátem uvnitř, jde tedy o zbraň na jedno použití bez možnosti nabíjení. Díky kompaktním rozměrům se s ní dobře manipuluje, je lehká a snadno přepravitelná, ovšem malá délka by neumožňovala přesnou střelbu. Dostatečnou délku hlavně pro střelbu tak zajišťuje právě teleskopická koncepce. Před odpálením vloženého granátu operátor zbraň odaretuje a vysune do palebné konfigurace. K dispozici má sklopná mechanická mířidla s nastavením vzdálenosti cíle, náběhové terčíky pro střelbu na pohyblivé objekty i dioptrické hledí s nastavením teploty prostředí. RPG-75 váží 3,25 kg, účinný dostřel činí 300 m, maximální má pak hodnotu 750 m.

Kobylka v novém

RPG-75 se stále nachází ve výzbroji české i slovenské armády a nadále se s ní počítá, protože má modernizační potenciál. Dodnes bylo vyrobeno na 180 tisíc kobylek a Zeveta Bojkovice v posledních letech přišla s novými verzemi pro současné bojiště. Jde o vylepšený model RPG-75-M a především moderní varianty RPG-75-TB a RPG-75-MP. Ty si dokonce našly cestu i do zahraničí, když si je pořídilo například mexické námořnictvo nebo elitní speciální jednotka polské armády GROM.

RPG-75-TB a MP jsou opravdu nebezpečné a ničivé moderní prostředky palebné podpory, které si může každý pěšák nést na rameni. TB je verze vybavená granátem s tzv. termobarickou hlavicí, která slouží k ničení zodolněných úkrytů, nepancéřovaných vozidel a především k likvidaci živé síly a to i v uzavřených prostorech. Granát obsahuje vedle klasické trhaviny i kovový prášek, který se vlivem výbuchu trhaviny rozptýlí do okolního vzduchu. Trhavina tak slouží primárně k rozptýlení prášku, její vlastní ničivý efekt je druhořadý.

Kovový prášek následně reaguje se vzdušným kyslíkem, dojde tím k jeho prudkému zapálení provázenému mohutným výšlehem plamenů s oslepujícím efektem. Plameny o vysoké teplotě spalují vše ve svém dosahu, vzniká navíc mnohem silnější tlaková vlna než u běžných trhavin a hořící kovový prášek „vysává“ ze vzduchu kyslík. Pokud by tedy granát zasáhl například zodolněný úkryt, jeho osazenstvo by muselo čelit spalujícím plamenům šířícím se všemi směry, devastující tlakové vlně a ještě k tomu by se udusilo. Aby toho nebylo málo, hlavice obsahuje i vložený zápalný materiál, který se výbuchem rozmetá do prostoru na hořící fragmenty, které zakládají další ohniska požárů.

Nová univerzální kobylka

Konstruktéři Zevety v roce 2012 dokončili vývoj nejnovější univerzální varianty RPG-75-MP, která v sobě kombinuje původní protipancéřovou kobylku s termobarickou verzí TB. Nový granát má efekt kumulativní i termobarický, lze jej tedy použít i proti pancéřovaným vozidlům. Dokáže pomocí kumulativního paprsku proniknout pancířem o síle 150 mm (původní protitankový granát probíjí pancíř o tloušťce 330 mm) a ničiví účinek pak znásobí termobarická složka. Kobylka tak má ještě širší možnosti použití než dosud, i když její původní protitankové určení ustoupilo do pozadí či spíše zmizelo úplně.

Velkou výhodou je i to, že na nové verze lze upravit původní RPG-75. Česká armáda toho využívá a nechává u výrobce během repasí vyměňovat původní protipancéřové granáty za nové termobarické či kumulativně-termobarické. Za zlomek ceny tak má k dispozici moderní a snadno přenositelné palebné prostředky pro pěší jednotky, navíc vyráběné českým průmyslem. Vedle toho má armáda ve svém arzenálu ještě tři cvičné typy, konkrétně to je RPG Šk-75, který slouží k nácviku obsluhy a také RPG Nh-75, jenž se používá k procvičování míření a činnosti při střelbě. Vlastní střelbu pak vojáci cvičí s typem RPG-75 Cv. Ten má uvnitř odpalovacího pouzdra místo protipancéřového granátu instalovánu vložnou hlaveň, ze které se vystřelují pistolové projektily ráž

DP

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom