23. února 2022 05:15

Ukrajinu a Rusko pojí krvavá historie. Pro Putina není důležitá jen poloha

Michael Žantovský k projevu Vladimira Putina

Ukrajina sice vznikla jako samostatný stát, s Ruskem má však dlouhou společnou historii. Došlo i na kanibalismus.

Ukrajina jako samostatný stát vznikla 25. prosince 1917, tedy zhruba měsíc po bolševické revoluci, pro kterou se vžila zkratka VŘSR. Útok na Zimní palác a následná vražda carské rodiny ukončily dějiny carského Ruska a nastartovaly nové státní uskupení. Do Svazu sovětských socialistických republik Ukrajina vstoupila 30. prosince 1922. Pro pochopení dalších souvislostí je nutné zmínit pedologické poměry Ukrajiny.

Zdejší kvalitní černozem je natolik úrodná, že Ukrajinci produkovali značné přebytky obilí. To se o rozsáhlých plochách SSSR (od Sibiře po Kavkaz) říci nedá. Ukrajina se tak z hlediska potravin (nejen obilí, ale i masa) stala pro Moskvu extrémně důležitou. V počátcích SSSR Stalin rovněž provedl čistku nejen v politických a vojenských kruzích, ale i mezi vědci. Biologové a botanici pracující na možných kultivarech obilí, které by mohly růst i v horších klimatických podmínkách na severu, byli nahrazeni šarlatány, čímž se úrodný pás černozemě jdoucí skrz Ukrajinu stal ještě důležitějším.

Vývoz potravin z Ukrajiny byl nařízen v tak velkých dávkách, že pro ochranu vlaků s obilím musely být povolány speciální oddíly. Začalo zabavování potravin včetně osiva na příští rok. To znamenalo, že nastane hladomor jen proto, že se obilí nebude mít z čeho urodit. Stalinem uměle vyvolaný hladomor nakonec vyústil až v kanibalismus.

Krym – dar Nikity Chruščova?

Po 2. světové válce získala Ukrajina do té doby československou Podkarpatskou Rus. Stalo se tak 25. června 1945. Pokud jde o Krym, běžně se lze dočíst, že šlo o dar Nikity Chruščova, který byl rozeným Ukrajincem. Jenže v té době nebyl Chruščov svrchovaným vládcem a ani nebyl v pozici, kdy by mohl rozdávat poloostrovy. Převedení proběhlo v souladu s tehdejšími právními normami na základě vyhlášky a pak i zákona Nejvyššího sovětu SSSR. Ukrajina tak získala Krym.

V roce 2014, tedy v době, kdy byla Ukrajina už samostatným státem mimo SSSR, chtěla horní komora ruské dumy (parlamentu) zrušit rozhodnutí z roku 1954 a Krym si vrátit do svého držení. Tady je tentokrát extrémně důležitý geopolitický pohled. Pro Rusy vede skrz Krym přístup do Azovského moře, které je Azovským průlivem spojeno s Černým mořem. Pro ruskou Černomořskou flotilu a všeobecně i armádu má tedy Krym klíčový význam.

Klimaticky příjemně položený Krym je dlouhodobě i oblíbeným letoviskem pro ruské vládce. Jalta se dokonce stala místem, kde se při setkání Stalina, Churchilla a Roosevelta Evropa dělila na západní a východní sféru vlivu. I to jsou faktory hrající roli v pocitu, že byl Krym vždy ruský, což vyústilo v jeho anexi.

Vystoupení ze SSSR

Sovětský svaz umožňoval svým republikám mít vlastní ústavu. Na přelomu 80. a 90. let, kdy se ve východní Evropě hroutil jeden komunistický režim za druhým, získala Ukrajina 24. srpna 1991 samostatnost, pro kterou v referendu hlasovalo 90,3 % voličů. Po celou dobu měla Ukrajina i své zastoupení v OSN.

Aktuální dění na Ukrajině ukazuje, že pro Rusko je tato země extrémně důležitá, a to zejména svým možným budoucím vývojem. Zatím tvoří nárazníkové pásmo mezi Ruskem a zeměmi NATO (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko), ale pokud by budoucí vývoj směřoval ke vstupu Ukrajiny do NATO, vnímal by to prezident Putin jako přímé ohrožení. Ostatně mnohokrát tento argument zazněl v jeho prohlášeních.

Zdroj: Arkadyj Životko: Sovětské Rusko a Ukrajina, dobytí Ukrajiny sovětským Ruskem

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom