Speciál

Černobyl

Výbuch černobylské elektrárny je považován za největší jadernou havárii všech dob. Co se osudného 26. dubna 1986 vlastně stalo a jaké dopady měla exploze na osud Sovětského svazu, jeho obyvatele, ale i na život v západní Evropě?

Sdílejte speciál

Kdy došlo k černobylské havárii?

26. dubna 1986 poté, co se čtvrtý reaktor typu RMBK vymkl během testu kontrole.

Kde se Černobyl nachází?

Zbytky jaderné elektrárny Černobyl jsou dnes situovány 130 km na sever od Kyjeva na Ukrajině. Elektrárna je zároveň umístěna 20 kilometrů jižně od hranice s Běloruskem.

Které město bylo nejblíže černobylské havárii?

Pouhé 3 km od Černobylu se nachází město Pripjať, které bylo havárií Černobylu zasaženo nejvíce a dodnes zůstává prakticky neobydlené, neboť se nachází uvnitř takzvané uzavřené zóny. Celá oblast byla po explozi reaktoru evakuována.

Co způsobilo výbuch Černobylu?

Hlavním důvodem byla nestabilita čtvrtého reaktoru elektrárny, který selhal během testování s nízkou úrovní energie. V důsledku nestability došlo k explozi a požáru, který způsobil poškození budovy reaktoru a únik radioaktivity do atmosféry.

Byla za havárií Černobylu lidská chyba?

Ano. Při havárii byla ignorována bezpečnostní opatření a když už byla aplikována, bylo bohužel pozdě a situace se stala nezvladatelnou. Uranové palivo v reaktoru se přehřálo a přetavilo se skrz ochranné bariéry. Situaci komplikovala skutečnost, že RMBK reaktory nemají železobetonovou strukturu, kterou by se dal reaktor rychle uzavřít a zakonzervovat. Konzervace reaktoru tudíž musela nastat pomocí lidské síly dodatečně.

Unikla z Černobylu radioaktivita?

Naneštěstí ano. V důsledku roztavení reaktoru unikly do atmosféry nebezpečné radioaktivní látky, které se dále začaly šířit po oblasti. Jednalo se o elementy plutonia, jódu, stroncia či cesia. Za rozšířením radioaktivního materiálu stálo rovněž zapálení grafitových bloků uvnitř reaktoru.

Jak velká oblast byla zasažena radioaktivním spadem?

Radioaktivní látky se rozšířily do okruhu 150 000 kilometrů čtverečních napříč Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Radioaktivní mrak se však začal šířit i směrem do západní Evropy.

Dorazil radioaktivní mrak do Československa?

Ano. V důsledku nepříznivého počasí a poryvu větru se radioaktivní látky začaly šířit po severní polokouli Země a zasáhly například i severní Moravu. Radiace naštěstí nebyla natolik silná, aby tuto oblast dlouhodobě poškodila a zanechala na obyvatelích výrazné následky.

Jak velká je oblast uzavřené zóny v Černobylu?

Uzavřená zóna okolo Černobylu pokrývá radius zhruba 30 kilometrů. Do tohoto prostoru není radno vstupovat a je proto v podstatě neobydlený.

Kdo zajišťoval úklid po havárii černobylské elektrárny?

Na odklízení suti a zakonzervování zbytků reaktoru kvůli zamezení dalšího úniku radiace byli na místo povoláni takzvaní likvidátoři. Jednalo se o zaměstnance elektrárny, ukrajinské hasiče, případně vojáky a horníky ze všech koutů Sovětského svazu. Celkem dostalo status likvidátora přibližně 600 000 osob. Řada z nich netušila, že je oblast silně radioaktivní a životu nebezpečná.

Kolik v Černobylu zemřelo lidí?

Prvotní exploze způsobila úmrtí dvou osob. Dalších 28 osob ze sboru hasičů a záchranných týmů zahynulo v dalších třech měsích na následky ozáření. Přesné počty zemřelých ovšem nejsou známy. A některé informace mluví o tisících mrtvých v důsledku pozdějšího ozáření a pomalé evakuace okolí elektrárny.

Kolik lidí bylo kvůli havárii Černobylu evakuováno?

Nejprve bylo evakuováno město Pripjať, ve kterém v době nehody žilo 49 360 osob. A to pouhé 3 km od jaderné elektrárny. K evakuaci došlo do 36 hodin po explozi, nicméně další týdny a měsíce trvala evakuace dalších desetitisíců osob z ostatních zasažených oblastí. Celkově mělo být přestěhováno až kolem 200 000 osob.

Jaké byly zdravotní dopady na obyvatelstvo?

V oblasti došlo ke zvýšenému množství výskytu rakoviny štítné žlázy, a to především u dětí do 14 let. Právě štítná žláza je totiž citlivá na příjem jódu, jehož zvýšené množství může rakovinu vyvolat. Rovněž docházelo k mutacím v obyvatelstvu a tudíž mimo jiné k infarktům či dalším selháním organismu v důsledku ozáření. Dopady byly rovněž psychologické, když se u místních osob projevovala zvýšená náklonnost k apatii, alkoholismu a v nejfatálnějším případě i k sebevraždě.

Jaký je dopad výbuchu Černobylu na životní prostředí?

V důsledku ozáření došlo k řadě mutací u rostlin i živočichů. Především zvířata se rodila s řadou bizarních deformit. Navzdory stále zvýšené úrovni radiace se však mnoho zvířecích druhů do oblasti vrací. Patří mezi ně mimo jiné bobři, vlci, jeleni a různé druhy ptactva.

You will not see it in HBO's Chernobyl mini-series!After the catastrophe, hundreds and thousands Belarusians protested against the Communist government lies about #Chernobyl pic.twitter.com/DRrarmI8ok

— Franak Viačorka (@franakviacorka) May 29, 2019

Jaký dopad měl Černobyl na Sovětský svaz?

Sověti se snažili události v Černobylu co nejdéle tajit. Až když byla situace neudržitelná, o celé záležitosti informovali. Přesto však hráli svou politickou hru a explozi reaktoru se snažili bagatelizovat. Postupně se však mediální skořápka lží rozpadala a vláda začala ztrácet oporu v multimediální propagandě. Právě absence propagandistického vlivu médií byla důležitým článkem v rozpadu Sovětského svazu.

Je dnes černobylská oblast bezpečná?

V okruhu černobylské elektrárny je stále zvýšené množství radiace. Především v uzavřené zóně, která není k návštěvám doporučená. Nicméně není ani smrtící a po omezenou dobu lze tuto oblast navštívit.

Žije dnes někdo v Černobylu?

Do oblasti okolo Černobylu se postupně vrátili někteří obyvatelé na vlastní nebezpečí a žijí i v uzavřené zóně v nejbližším okolí elektrárny. Vstup je přísně zakázán pouze dětem.

Jaký je stav sarkofágu okolo čtvrtého reaktoru?

Okolo zničeného reaktoru byl vybudovaný železobetonový sarkofág, za kterým stály desítky likvidátorů, kteří se snažili zamezit šíření radiace. Postupem času však tato konstrukce začala ztrácet na síle kvůli silnému vlivu radiace. Došlo k několika opravám a aktuálně se pracuje na vybudování nového krytu, který by oblast ochránil před radiací. Náklady na tento projekt přesahují 765 milionů dolarů.

Je jaderná elektrárna Černobyl stále funkční?

Poslední funkční reaktor v Černobylu byl odstaven 15. prosince roku 2000. Od té doby probíhají práce na vyčištění oblasti a zbavení se radioaktivního odpadu. V elektrárně se nachází tři odstavené reaktory, které by měly být odstraněny. Budoucnost osudného čtvrtého reaktoru dosud nebyla rozhodnuta. Předpokládá se, že práce potrvají další desítky let.

Proč došlo k havárii v jaderné elektrárně Černobyl? Podívejte se na dokument Mimo kontrolu:

Sdílejte speciál

Populární filmy na Prima Zoom

Vybrané pořady z Prima Zoom