• Zázračná planeta II (4) - Pouště
    Zázračná planeta II (4) - Pouště
  • Po stopách duchů X (10)
    Po stopách duchů X (10)
  • Mugu - Ztracený Nepál (3)
    Mugu - Ztracený Nepál (3)
Tipy

5. epizoda - Vzhled mimozemšťanů

18.02.2018 – Lidstvo si už dlouhou dobu klade otázku, zda ve vesmíru existuje život. Vědci stále pátrají po prvních známkách života mimo naši planetu. Astrobiologové, kteří mají dostatek poznatků přímo z naší planety Země, si mohou... více
18.02.2018 – Lidstvo si už dlouhou dobu klade otázku, zda ve vesmíru existuje život. Vědci stále pátrají po prvních známkách života mimo naši planetu. Astrobiologové, kteří mají dostatek poznatků přímo z naší planety Země, si mohou představovat, jak by život ve vesmíru mohl vypadat. Jejich hypotetická vesmírná ZOO zahrnuje všechny formy života, které by se mohly zformovat v závislosti na podmínkách prostředí, ve kterých by vznikly. Pokud si představíme hypotetickou planetu, která by obíhala kolem hvězdy typu červeného trpaslíka, její obyvatelná zóna by musela být blíže hvězdě, než je naše Země vzdálená od Slunce. To by však znamenalo, že planeta by s velkou pravděpodobností měla vázanou rotaci, takovou, jako má náš Měsíc, z něhož vidíme stále stejnou část. Jedna strana planety by tedy byla stále přivrácena k hvězdě a druhá by byla odvrácena směrem do vesmíru. Uprostřed povrchu planety by se nacházela 320 kilometrů široká oblast, ve které by panovalo přechodové šero. Tvorové, kteří by zde žili, by mohli obývat obě poloviny planety. Nejnižší formu potravního řetězce by tvořily lišejníky. Ty by poskytovaly potravu pro hmyz a tento hmyz by byl sám zdrojem potravy pro místní predátory. Zdejší tvorové by díky nízké intenzitě světla mohli mít oči i na zadní části hlavy. Byli by také schopni vnímat infračervenou stopu. Pokud bychom se však vypravili na jinou, hypotetickou planetu, která by měla třikrát větší gravitaci, než je gravitace Země, zdejší tvorové by museli být ovlivněni právě touto gravitací. Jejich domovská planeta by zřejmě obíhala hvězdu velikosti F. Znamenalo by to, že na planetě by byla nouze o dešťové srážky a voda by zde byla velmi vzácná. Zdejší organismy a živočichové by svůj život podřizovali honbě za vodou. Sama planeta by měla vysoké UV záření a živočichové by si museli vyvinout takovou formu ochrany, která by je před ním chránila. Atmosféra planety by byla hustší, s vyšším obsahem kyslíku. To by umožnilo její obývání mnohem těžším tvorům, než jsou tvorové na Zemi. Létání by pro ně bylo jednodušší. Opakem takovéto planety by byla planeta s nízkou gravitací a s vysokým obsahem vody. Taková planeta by byla zřejmě menší než naše Země a obíhala by okolo chladné hvězdy. Prostředí na povrchu planety by připomínalo naši tajgu a živočichové zde žijící by byli určitě vyšší než živočichové žijící na naší planetě. Další možnou planetou, na které by ve vesmíru mohl vzniknout život, by byla planeta pokrytá vodou. Donedávna byli vědci přesvědčeni, že k tomu, aby na planetě vznikl život, musí být planeta v takzvané obyvatelné zóně hvězdy. Dnes víme, že tomu tak není. K tomu, aby vznikla nějaká forma nám známého života, je zapotřebí chemie uhlíku ve vodě. Znamená to, že základními stavebními kameny života je voda, uhlík, dusík a nějaká forma energie. I na Zemi v oblasti vyvěrající geotermální vody žijí organismy, které vědci nazývají extrémofilové. Je tedy jisté, že život by teoreticky mohl vzniknout i na zamrzlých měsících. Příkladem je měsíc Europa, pod jehož ledovým povrchem je oceán. Slapové zahřívání a organické usazeniny by právě zde mohly umožnit vznik života. Živočichové, kteří by zde žili, by mohli využívat světlo jako obranný prostředek a mohli by se orientovat podle elektromagnetického pole. Lov by potom mohl probíhat pomocí elektrického výboje. Část vědců ale tvrdí, že mimozemský život, se kterým se člověk v budoucnu může potkat ve vesmíru, může být životem ve formě umělých strojů. Víme, že během dvaceti až sto let vyrobíme samostatně myslící stroje. Může se stát, že v budoucnu s nimi budeme chtít splynout a vytvořit novou formu života založenou na kombinaci umělé inteligence s naší životní formou. Znamená to, že i z lidí by se v budoucnu mohly vlastně stát inteligentní stroje. méně