reklama

Tajemství vesmíru I (12)

12. epizoda - Nejnebezpečnější místa vesmíru

18.10.2020 – 27. 12. 2004 byla zachycena největší známá kosmická exploze. Proběhla ve vzdálenosti 30 000 světelných let od nás a byla způsobena neutronovou hvězdou, magnetarem. O magnetarech v současnosti víme, že mají nejsilnější... Více
18.10.2020 – 27. 12. 2004 byla zachycena největší známá kosmická exploze. Proběhla ve vzdálenosti 30 000 světelných let od nás a byla způsobena neutronovou hvězdou, magnetarem. O magnetarech v současnosti víme, že mají nejsilnější magnetická pole v celém vesmíru. Magnetary jsou zvláštní třída neutronových hvězd. Extrémní magnetické pole, které magnetar má, deformuje jeho vlastní povrch tím způsobem, že vzniká takzvané hvězdotřesení. Impuls vyslaný při takovémto hvězdotřesení byl zachycen právě v prosinci 2004. Byl tak velký, že mohl ovlivnit i vnější vrstvy naší atmosféry. Záření, které je magnetarem při hvězdotřesení vydáváno, je zářením gama. Víme, že záblesk magnetaru je tak intenzivní, že kdyby se člověk ocitl v jeho dosahu, byl by tímto zářením roztrhán doslova na kusy. Tyto záblesky jsou tak intenzivní, že by v některých případech byly schopny zničit celou atmosféru Země. Naštěstí magnetary stárnou velmi rychle a své schopnosti ztrácejí již po pár tisících letech. Mezi veřejností je nejvíce známo vesmírné nebezpečí, které je spojeno s působením černé díry. Tento vesmírný objekt má tak silnou gravitaci, že z jeho dosahu není schopno uniknout ani světlo. Místo na okraji černé díry, po jehož přechodu už není návratu, je vědci nazýváno horizontem událostí. Je třeba zdůraznit, že černá díra není ve vesmíru vzhledem ke svým schopnostem vidět. Vědci mohou pouze pozorovat vesmírný materiál, který rotuje v její blízkosti. Víme, že vesmír obsahuje miliardy černých děr. V naší samotné Mléčné dráze jsou milióny černých děr. Černé díry vznikají při kolapsu velkých hvězd (25x až 30x hmotnějších než naše Slunce). Dnešní astronomie rozlišuje dva druhy černých děr. Jedná se o černé díry s hvězdnou hmotností a o supermasivní černé díry (hmotnost miliónkrát až miliardkrát větší než naše Slunce). V roce 1995 se vědcům podařilo dokázat, že i ve středu naší Mléčné dráhy sídlí supermasivní černá díra. Dalším nebezpečím, které číhá ve vesmíru, je srážka galaxií. Naší Mléčné dráze hrozí rovněž takováto srážka. Ve vzdálené budoucnosti dojde k její srážce s galaxií Andromeda, která je dvakrát větší než naše Mléčná dráha. Víme, že větší galaxie pohltí menší a následně splynou i černé díry, které mají obě galaxie ve svých středech. V tu chvíli, kdy bude docházet ke sloučení obou galaxií, vznikne kosmický chaos, který budou doprovázet výbuchy supernov a vznik nových hvězd. Podle výpočtů vědců se tato katastrofa stane z hlediska vesmíru velmi brzy. Čeká nás už za tři miliardy let. Méně

reklama