reklama

Bitva s Římem

O pořadu

Římská vojska se za vlády císaře Augusta rozhodla expandovat do Germánie. Byla to pro ně úplně nová zkušenost, protože dobývané území bylo naprosto jiné, než na jaké byli zvyklí. Některé kmeny se podrobily a Římané jejich syny vychovávali v Římě. Byl mezi nimi i Arminius, urozený cheruský chlapec. Po návratu do Germánie užasl. Jeho původně hrdý a nezávislý národ byl zotročený. …

Více o pořadu

reklama