ZOOM - Ztracený hrob krále Heroda

Ztracený hrob krále Heroda

O pořadu

Většina historiků se shoduje, že byť nezaslouženě, má král Herodes pověst jednoho z nejkrvavějších vládců historie. Každopádně byl ale geniálním stavitelem. Vybudoval desítky chrámů (včetně jeruzalémského Druhého chrámu), paláců, pevností a měst, které stále obdivujeme, stejně jako akvadukt nebo unikátní přístav v Caesarei. Byl to také Herodes, kdo nechal postavit Západní zeď neboli Zeď nářků, která je nejposvátnějším židovským místem. Kde je ale hrob samotného Heroda, nikdo nevěděl. Až teď…

Pravda o Herodovi, výsledky desítky let trvajícího archeologického výzkumu