Země budoucnosti

2025 Lidstvo na planetě Zemi nečeká v budoucnosti nic příjemného. Současná civilizace je závislá na energii a vodě. Bez této životodárné tekutiny nás čekají písečné bouře, velké požáry a války. Když dojdou fosilní paliva, nastane energetický kolaps. Dokážeme vyřešit narůstající krizi? Dvoudílný britský dokument (2009)