Zázračný svět

Zázračný svět

O pořadu

Naše planeta je pokryta velikány. Největšími giganty, kteří kdy na Zemi žili, jsou stromy. Největší kvetoucí rostlinou na světě je blahovičník, který dosahuje výšky přes 100 m a může se dožít až 300 let. Každý strom musí podpírat svou hmotnost a musí bojovat proti gravitaci, současně jeho život závisí na působení molekul vody, které zajišťují distribuci vláhy ze země až do listů v koruně stromu. Každá z těchto fyzikálních vlastností omezuje maximální výšku stromu. Fyzikální zákony řídí život jak gigantických stromů, tak bakterií mikroskopických rozměrů. Velikost živých organismů zásadně ovlivňuje způsob jejich života. Přestože všechny organismy žijí na stejné planetě, mohou se nacházet ve zcela odlišných světech.

Vody jižního pobřeží Austrálie jsou domovem jednoho z největších predátorů na světě, žraloka bílého. Z neznámých důvodů jsou žraloci v této oblasti agresivnější a mají na svědomí více lidských životů. Žraloci bílí mohou dorůstat délky přes 6 m a mohou vážit přes 2 tuny. I přes svou velikost jsou velice rychlí a obratní a na svou kořist útočí zpravidla ze zálohy. Podpůrná povaha vody zbavuje tyto mořské obry zemské přitažlivosti, což přispívá k jejich evoluci, voda je ovšem 800krát hustší než vzduch, a tak musí k pohybu v ní vynaložit větší úsilí.

Komplexní pohled na zákonitosti života na naší planetě, množství míst, zvířat, poznatků