Zánik megazvířat

Zánik megazvířat

O pořadu

Náhlé vymření megafauny je jednou z největších záhad paleontologie, která láká badatele z celého světa. Tým výzkumníků se vydal na jih centrální Austrálie, kde je největší naleziště fosílií megazvířat a jeskyňáři zde odhalili celou kostru vačnatého lva. Ve výzkumném ústavu, v Coloradu, je prováděn výzkum vaječných skořápek jednoho z největších, nelétavých ptáků, kteří po této planetě chodili, aby se přiblížili odhalení, proč došlo k zániku megazvířat. K odhalení příčiny, přispěje i zjištění, jaké zde panovaly klimatické podmínky před a po zalednění. Doktor Tim Barrows svým výzkumem odhalil doby zalednění, ale ani jedna neodpovídá době, kdy došlo k vymření megazvířat. Po době ledové nastalo vždy období sucha, ale výzkum ukázal, že ani sucho nebylo důvodem vyhynutí megafauny. Vědci se domnívají, že k vyhynutí megafauny přispěli lidé, ale musí tento předpoklad dokázat. Zda lovili lidé příslušníky megafauny, až je úplně vyhladili, byla do současnosti, jen teorie a vědci začali svůj výzkum v národním parku Mungo, v Novém Jižním Walesu, kde doba příchodu lidí odpovídá době vyhynutí megafauny.

Výzkumy na dalších místech Austrálie naznačují, že příchod lidí způsobilo vyhynutí megafauny, neboť lidé lovili velká zvířata k obživě, ale zdá se nepravděpodobné, že by i vačnatý lev byl vyhuben nadměrným lovem. Záhada vymírání megazvířat stále není zcela vyřešena a vědci pokračují ve výzkumu. Jedním z důvodů vyhynutí velkých zvířat je vyhynutí býložravců, když se změnila vegetace a nebylo pro ně dost potravy, čímž došlo i k vymírání masožravců. Příchod lidí a lov megazvířat, také přispělo k jejich vymření, ale další výzkum odhalí tu nejzásadnější příčinu. Lidé začali využívat oheň k vypalování vegetace, když chtěli založit nová pole k pěstování zeleniny. Vypalováním lesů a lovem velkých zvířat přispěli lidé k vymření megafauny.

Vymření megafauny, záhady paleontologie, vědecké zkoumání příčin, proč ze světa zmizeli dávní obří nelétaví ptáci, šelmy i býložravci