Zakázané město

Zakázané město

O pořadu

V samém srdci Pekingu se nachází Zakázané město. Sídlo všemocných vládců Číny a největší palácový komplex, jaký byl kdy postaven. Zrodil se za vlády uzurpátora Jung-leho a stal se symbolem jeho absolutní moci. Toto vynikající dokumentární drama vám přiblíží, jak a proč toto monumentální dílo vzniklo, kdo na něm pracoval a jak za jeho zdmi žili vysoce postavení úředníci, konkubíny, tisíce eunuchů… Ožije před vámi šestisetletá historie dnešního turistického magnetu, během níž se v Zakázaném městě vystřídalo 24 císařů.

Fascinující čínská historie, největší palácový komplex světa, filmově pojaté dokudrama