Záhadný vesmír: Je všechno jinak?

Záhadný vesmír: Je všechno jinak?

O pořadu

Jak se vyvíjely teorie velkého třesku a standardní kosmologický model tak, jak je dnes známe? Přední světoví kosmologové hovoří o změnách, které vedly k úpravě dosavadní teorie. Seznámí nás s pojmy, jako jsou „inflační teorie“, „kosmické mikrovlnné pozadí“ a „temná hmota“. Pronikneme do podstaty nových objevů, například do temného proudění, které vysvětluje podivný pohyb galaxií na kraji našeho vesmíru a zároveň počítá s vnějším, pro nás neznámým vesmírem…

Vývoj teorií o velkém třesku a vzniku vesmíru, fascinující nové poznatky a teorie, co se nachází za hranicemi našeho vesmíru?