Záchrana Konstantinopole

Záchrana Konstantinopole

O pořadu

Je to jeden z nejambicióznějších stavebních projektů moderní doby: ani ne 20 kilometrů od zlomové linie, která v současnosti patří k nejaktivnějším svého druhu, má vzniknout nejhlouběji ponořený podmořský tunel na světě, jenž navíc povede pod rušnou plavební trasou. Projekt zvaný Marmaray se po dokončení potáhne pod úžinou Bospor v délce tří fotbalových hřišť a spojí evropskou polovinu Istanbulu s jejím asijským protějškem. Z inženýrského hlediska bylo nejvyšší výzvou vybavit tunel anti-seismickou technologií, co ustojí i ohromná istanbulská zemětřesení. Jenže jen do té doby, než projektanti narazili na nejvýznamnější archeologický objev našeho století: historicky cenné pozůstatky starověkého přístavu Konstantinopole.