Vzestup a pád impéria Egypt

Vzestup a pád impéria: Egypt

O pořadu

Egypt, Perská říše, Řím, Kartágo – čtyři velké civilizace starověku, které dospěly k zániku. Proč? Dal se odvrátit? Tým historiků, ale také psychologů či lékařů se snaží najít odpovědi a ukazuje, jak někdy jediné rozhodnutí ve zlomku sekundy ovlivnilo chod dějin. Úchvatné okamžiky a díla minulosti před divákem vyvstávají také v počítačových rekonstrukcích.

Zásadní okamžiky, které přispěly k pádu velkých civilizací, jako je ta naše.