Vzácná zvířata severního Německa

Dolní Sasko se svými rozlehlými lesy, jezery a bažinatými ekosystémy je zemí plnou přírodních pokladů. Žijí zde vzácní ptáci, jako je potápka černokrká, orlovec říční a orel mořský, i savci, jako je norek evropský, bobr evropský a rys ostrovid… Německý dokument (2010)