Výstup ve jménu Říše

Výstup ve jménu Říše

O pořadu

Závody ve zdolávání nejvyšších vrcholků světa jsou poháněny umanutostí, osobními ambicemi či láskou k dobrodružství. Ale ve třicátých letech minulého století se výrazným způsobem přidal ještě další, poněkud zlověstnější aspekt: nacionalismus. V tomto dokumentu se s horolezci vydáme na švýcarskou horu Eiger, jejíž severní stěna byla úspěšně zdolána až v roce 1938 – jako poslední z alpských stěn. V německo-rakouském týmu, který tohoto úspěchu dosáhl, byli dva nacisté. A působivé filmy, které tehdy o lezení natočili, začaly propagovat nacismus a Hitlera. Mělo jít o nepopiratelný důkaz árijské fyzické a morální nadřazenosti... Během soudobého výstupu na Eiger tak poznáme příběh onoho obdivuhodného, slavného, ale i nechvalně proslulého horolezeckého výkonu a budeme se ptát, jak funguje hrdinství ve výjimečném historickém kontextu.

Dobývání nejvyšších vrcholků světa ve 30. letech 20. století, využití výjimečných výkonů k nacistické propagandě.