Velkolepá Indie

Ašóka - Buddhův bojovník Dva velké příběhy z indické historie. Král Ašóka poprvé sjednotil indický subkontinent. Z krvelačného válečníka se nakonec stal hluboce věřící buddhista. A Tádž Mahal - pomník velké lásky mogulského vladaře, který obětoval naprosto vše této monumentální stavbě… Německý dokument (2009)