Věda a islám

Věda a islám

O pořadu

Profesor fyziky Jim Al-Khalili, jehož odborností je studium atomu, syn Angličanky a Iráčana, se rozhodl hledat arabské vědce, kteří v době od 9. do 12. století našeho letopočtu v nejrůznějších oblastech nejvíce přispěli k pokroku vědy v celosvětovém měřítku. Navštíví Sýrii, Írán a severní Afriku.

Jeho putování začíná v Káhiře, kde si všímá vědeckého názvosloví, které má často arabský původ – algebra, algoritmus, alkaloid. Podobná slova se vyskytují v nejrůznějších oborech. Jako u prvního významného vědce se profesor Al-Khalili zastavuje u matematika a astronoma Al-Chwárizmího, který se zasloužil především o výrazný rozvoj matematiky, jmenovitě algebry, kde zavedl zcela novou formu myšlení založenou na existenci celých čísel, mocnin a zlomků, a především obecného postupu při výpočtech – tzv. Algoritmu.

Středověký islám šel ruku v ruce s rozvojem vědy, zkoumání tohoto fenoménu v dokumentu BBC