V říši medvědů a vlků

Yellowstonský národní park je říší medvědů grizzly a vlků, kteří tu spokojeně přežívají, i když každý po svém. Kdo z nich je tu skutečně pánem? Americký dokument (2009)