Tajemství římské hrobky

Tajemství římské hrobky

O pořadu

Katedrála v Chartres stojí již 800 let jako důkaz středověkého stavitelství. Ukazuje světu, co mohla dokázat gotická architektura. Ale za touto stavbou leží stín lidských selhání, faleš, zkáza a násilí. Zbraně mocenského zápasu mezi evropskou aristokracií a mocnou katolickou církví. V červnu 1194 bouře pustoší město Chartres a blesk udeří do katedrály jednoho z nejvýznamnějších chrámů křesťanského světa. Požár pohltí její střechu a rozšíří se na okolní domy. Z města jsou jen trosky. Největší ztrátou je však posvátný poklad, který byl v katedrále uchován – tunika panny Marie. Lidé věřili, že ji měla na sobě při porodu Ježíše. Báli se, že to byl Boží trest, a požádali o radu církev. Chartreský biskup Reno je uklidňuje. Oheň byl znamením od panny Marie, že touží po velkolepějším kostelu, a slibuje, že ji vystaví znovu a bude nejvyšší, jaká kdy byla postavena. Za jeho ambiciózním plánem však stojí i něco jiného. Francie je uprostřed sporů mezi aristokracií a katolickou církví. Nová katedrála posílí vliv církve v oblasti. Výběr architekta nebo stavitele je velmi důležitý úkol a mohl by trvat roky. Přihlásí se architekt, který tvrdí, že novou katedrálu dokáže postavit. Dnes je jeho jméno zahaleno tajemstvím. Je však zřejmé, že to byl někdo, kdo měl zkušenosti. Reno chce, aby jeho katedrála byla průlomová. Původní obdélníkový půdorys chce změnit na kříž tak velký, aby jej viděl i Bůh z nebes. Pro středověké stavitelství byly klíčové kruh, čtverec a trojúhelník. Každý prvek stavby je odvozen z těchto 3 tvarů. Katedrála měla být obrazem vesmírného řádu a otevřít pohled do nebe. Měla být mostem mezi tímto a budoucím světem.

Skvěle udělané série, která odhaluje příběhy za slavnými stavbami historie