Tajemství mizejících ostrovů

Tajemství mizejících ostrovů

O pořadu

Odlehlé a neprobádané Chesterfieldovy ostrovy leží asi v polovině cesty mezi Austrálií a Novou Kaledonií. Jsou tvořeny korálovým atolem o rozloze 3500 kilometrů čtverečních, který vznikl tektonickou činností před 8 miliony lety. Korálové atoly jsou důležitým ekosystémem, jsou nazývány také mořskými deštnými pralesy. Zaujímají sice jen desetinu světových oceánů, ale odehrává se na nich

50 procent všeho mořského života. V oceánech jsou již dnes narušeny tradiční migrační cesty mnoha živočišných druhů a spolu se znečištěním a hrozbou rybolovu vzniká i na tak odlehlém místě potřeba ochrany.

K ostrovům se vydala vědecká expedice, která má prozkoumat jejich celkový stav i stav podmořského života. Na Chesterfieldových ostrovech se na svých poutích střetávají velryby, žraloci i želvy a na útesech hnízdí terejové, fregatky, rybáci a další mořské ptactvo. Okolní moře je poseté vraky lodí, na nichž lze odhadnout stav korálů a rychlost jejich růstu. Z lodí byli zavlečeni na útesy hlodavci, myši a potkani, jejichž potravou se stávají ptačí vejce a mláďata. Členové expedice chce zjistit, jak velká populace hlodavců tu žije. Cílem je vyhubení hlodavců a návrat ke stavu před zásahem člověka.

Expedice pořizuje nahrávky velrybího zpěvu, aby po srovnání s nahrávkami z jiných oblastí zjistila odkud připlouvají. Každá z velrybích populací totiž užívá specifické zvuky. Žralokům upevňuje akustické značky se stejným cílem. Žralok je v moři na vrcholu potravního řetězce a může být užitečný i v jiném ekosystému. Ve srovnání s minulostí zde žraloků ubylo, jednou z možností je, že byli uloveni pytláky. Potápěči najdou na mořském dně velké množství sumýšů a zév obrovských, které jsou v Číně delikatesou. Je na místě obava z nelegálního lovu. Expedice dojde k závěru, že je rovnováha na ostrovech i přes velkou vzdálenost od pevniny již narušena člověkem. Ochrana této oblasti se musí stát prioritou vlád spravujících Korálové moře.

Unikátní záběry neprobádaných ostrovů překypujících podmořským životem, „mořské deštné pralesy“