Tajemné svitky z Herkulanea

Tajemné svitky z Herkulanea

O pořadu

Když obrovský výbuch sopky Vesuv pohřbil Pompeje, nešlo se o jediné obydlené místo, které rozžhavená láva zalila. Sousední Herkulaneum utrpělo stejně smrtící ránu. Na jeho troskách však vybudovali lidé nové město, a tak jsou možnosti archeologických vykopávek omezené. Vědce to neodradilo, nadále pátrají v podzemních prostorách a snaží se odhalit, co se osudného dne stalo. Podařilo se jim odkrýt velké divadlo včetně jeviště, do kterého se vešlo až 5000 diváků. Ještě větším objevem bylo odhalení vily plné papyrů. Průzkumníci nejprve netušili, že jde o obrovskou knihovnu se svitky zalitými lávou. Proto jich byla spousta zničena. Pak si ale uvědomili skutečnou cenu nálezu, ztvrdlé svitky po kouskách rozbalili a pokusili se rozluštit, co na nich bylo napsané. Je to skutečně mravenčí práce, ale vědci jsou trpěliví a kousek po kousku skládají mozaiku, která by jim mohla pomoci odhalit, jak lidé v Herkulaneu prožívali svou dobu…

Odkrývání osudu města, které utrpělo stejnou ránu jako Pompeje, archeologie