Stonehenge: Na stopě nového tajemství

Stonehenge: Na stopě nového tajemství

O pořadu

Kamenný monument Stonehenge v jižní Anglii je po tisíciletí jednou z největších záhad. Jeho stavba započala před 5000 lety a pokračovala ve třech fázích po 1500 let. Tehdejší víra byla založená na uctívání Slunce, proto se o Stonehenge hovoří jako o slunečním chrámu a solárním kalendáři. Autorství bylo přisuzováno druidům, první zmínky o nich jsou však z pozdější doby. Navíc byly obvykle druidskými svatyněmi lesní mýtiny. Stonehenge vzniklo na konci neolitu, při přechodu do doby bronzové. Jde o dokonale promyšlenou stavbu. Kruh je tvořený 30 kameny, které podpírají souvislý prstenec překladů opracovaných do kruhového zakřivení. Uvnitř stálo dalších pět vyšších trilitonů, sestávajících ze dvou kamenných sloupů, na kterých spočíval překlad. Kameny mají pravidelný čtyřhranný tvar...

Tajemný Stonehenge, antropologické teorie o jeho možné funkci v tehdejší společnosti