Stechlin: Svět průzračných jezer

Stechlin: Svět průzračných jezer

O pořadu

Stechlin: Svět průzračných jezer (44' 19'') Nejhlubším jezerem v braniborské oblasti je nejčistší jezero celého Německa, Stechlinské jezero. Má průzračně čistou vodu, a díky tomu proniká světlo do větší hloubky a vodní rostliny tu rostou v hloubce až 17 metrů. Porosty zde tvoří louky parožnatek. I v největší hloubce je jezero bohaté na kyslík, okolní lesy jej chrání před proniknutím zemědělských látek do vody. Žije zde jeden z nejrychlejších ptáků, sokol stěhovavý. V roce 2001 byla oblast vyhlášena přírodním parkem, v jehož znaku je pták hohol. Ten hnízdí v kotlinách starých stromů. Pod spadlými kmeny mají útočiště štiky, až 1,5 metru dlouhé. Braniborsko, a především Stechlinský přírodní park, je oblastí s největším počtem mláďat orlovce říčního v celé Evropě. V oblasti je více než 100 jezer a v jednom z nich jsou volně žijící želvy. Ještě v 19. století byla evropská želva bahenní široce rozšířena, ale vysoušení močálovitých oblastí ji téměř vyhubilo. The Stechlin – In the Realm of Lucid Lakes / Stechlin – Im der Reich der klaren Seen, SRN 2013.