Soukromý život evropských savců: Kuna skalní

Soukromý život evropských savců: Kuna skalní

O pořadu
Kuna skalní žije v pásu od střední Asie až po západní Evropu. S rozvojem zemědělství, kdy začaly chybět remízky a meze, se přesunula do lidských obydlí. V minulosti byla vítaným pomocníkem zemědělců, protože lovila hlodavce. S příchodem kočky domácí se z ní však stal škůdce… Francouzsko-kanadský dokument (2000)