Sarajevský atentát

28. 6. 1914 padly v bosenském Sarajevu výstřely, které rozpoutaly do té doby nejděsivější válečný konflikt v dějinách - první světovou válku. Zabily muže, který byl sám velkým odpůrcem války a reformátorem, jenž chtěl svou říši přivést do nové doby mírovou cestou… Rakouský dokument (2014)