• Ruská revoluce v barvě (2)
    Ruská revoluce v barvě (2)
  • Zvěrolékař v jednom kole II (4)
    Zvěrolékař v jednom kole II (4)
  • Divoký život Tima Faulknera II (2)
    Divoký život Tima Faulknera II (2)
Tipy

1. epizoda - Svoboda a naděje

16.04.2018 – Za 1. světové války v Petrohradu chléb jen příděl a když se lidé dozvěděli, že úřady chléb záměrně zadržují, jejich hněv se zvýšil a začala významná stávka. Lidé pak začali mít ještě další požadavky, chtěli odstranit cara.... více
16.04.2018 – Za 1. světové války v Petrohradu chléb jen příděl a když se lidé dozvěděli, že úřady chléb záměrně zadržují, jejich hněv se zvýšil a začala významná stávka. Lidé pak začali mít ještě další požadavky, chtěli odstranit cara. Protesty byly stále hlučnější a vymykaly se kontrole. Úřady se snažily vyhnat demonstrující a povolali na to vojáky. 25. února vypukly násilnosti a byli povoláni kozáci, kteří patřili k nejbrutálnějším bojovníkům. Ale v následujících dnech otočili o 180 stupňů a lidé jim začali říkat soudruzi kozáci. Městské úřady požádaly o intervenci cara, ale ten byl v té době na frontě, kde dohlížel na boje s Německem a neměl na, jak se domníval, nevýznamné protesty doma, čas. V politickém smyslu vůbec nepochopil co se děje a instinktivně zavelel k použití kulometů. Zahynulo na 50 lidí, ale protesty stejně neustaly. Vojákům se nechtělo střílet do spoluobčanů, kteří žebrali o chléb. Vzpoura byla na světě. Car abdikoval, a jelikož neměl nástupce, jeho režim tak potupně skončil. Zdálo, že revoluce je nezastavitelná. V březnu to vypadalo, že vše bude dobré, vypadalo to na nekrvavou revoluci. Spodní proudy socialismu zaplavovaly celou zemi a středobodem tohoto dění byli námořníci z Kronstadtu. První věcí, do které se lidé pustili, bylo založení institucí, které měly odrážet jejich hodnoty a zájmy a nazvali je Sověty. Výbory vznikaly úplně všude. Carský režim nahradila prozatímní vláda. Do Ruska se ze Švýcarska vrátil Lenin a jeho návrat změnil vše. S sebou si přivezl marxistické ideály a vyhlásil 10 zásad, takzvané Dubnové teze. Musel ale přesvědčit své spolustraníky. Byl silnou osobností a jeho heslo bylo „Mír, chléb a půda“. Rusové chtěli mír, ale nechtěli už bojovat ve válce, a když vláda vyhlásila novou ofenzívu, vojáci se začali bouřit a požádali o pomoc námořníky v Kronstadtu. Ti okamžitě přijeli a 4. července se jich shromáždilo 10 tisíc a zamířili do hlavního města svrhnout vládu. Obrátili se na Lenina, aby jim pomohl, ale Lenin v takovou spontánní revoluci nevěřil. Chtěl revoluci zorganizovat sám, mít ji pod kontrolou, aby vedla správným směrem. Na demonstranty stříleli vojáci prozatímní vlády a začalo násilí, rabování a zabíjení. Pokus námořníků sesadit vládu, se obrátil proti nim. Na Lenina byl vydán zatykač a musel se ukrýt ve Finsku. Začala se formovat ještě tvrdší vláda. V říjnu se Lenin z Finska vrátil a začal stranu přesvědčovat, aby uvažovala o převzetí moci. Ozbrojené povstání bylo nevyhnutelné a jeho čas uzrál. Lenin potřeboval shromáždit co největší sílu a pro tento účel hledal podporu opět v Kronstadtu. Odtud mohlo být okamžitě vysláno 10 tisíc mužů. Lenin věděl, že musí být opatrný při formulování své žádosti, protože neměli totožné záměry. S Leninem přijde bolševická vláda a námořníci chtěli vládu Sovětů. 25. října vypluli námořníci do hlavního města. Rozkaz zněl jasně – zmocnit se Zimního paláce a požadovat odstoupení prozatímní vlády. Lenin přijel oznámit zprávu na II. kongres Sovětů s heslem „Všechnu moc Sovětům“. Touto akcí určil osud Ruska. Členové ostatních stran cítili, že myslí všechnu moc bolševikům. Opoziční strany na protest jednání opustily a tím Leninovi spadla do klína veškerá moc. Bolševická vláda mohla začít. Ústavodárné shromáždění mělo nastolit demokracii. Lidé chtěli vybudovat pevný demokratický rámec, v němž by byla zakotvena svoboda, kterou nabyli. Volby se uskutečnily, ale bolševici v nich získali jen necelou čtvrtinu hlasů. A tak nezbývalo než přikročit k drastickému kroku. Lenin řekl, že demokratická parlamentní republika je krokem zpátky a krokem kupředu je republika Sovětů, diktatura proletariátu. Shromáždění ukončil tím, že delegáty vyhnal ven a pomohli mu s tím námořníci. Chopil se moci silou a všechny naděje na demokracii tak definitivně byly pohřbeny. Byla ustanovena organizace Čeka, jakási předchůdkyně KGB, která měla pravomoc zatknout, soudit a popravit kohokoli, koho považovala za nebezpečí pro režim. DOKONČENÍ V KARTĚ POŘADU. méně