Římské impérium: Zeď proti barbarům

Římské impérium: Zeď proti barbarům

O pořadu

Římské impérium chránil před nájezdy barbarů ochranný val, který je po Velké čínské zdi největší stavbou vytvořenou lidskou rukou. Poznejte jeho skotskou a německou část…

Římské impérium, Limes Romanus, fascinující starověký systém opevnění