Římské impérium: Nebezpečí na hranicích

Římské impérium: Nebezpečí na hranicích

O pořadu

Římské impérium chránil před nájezdy barbarů ochranný val, který je po Velké čínské zdi největší stavbou vytvořenou lidskou rukou. Poznejte jeho německou část podél řek Rýn a Dunaj…

Římské impérium, Limes Romanus, fascinující starověký systém opevnění