Přízraky Černého moře

Hluboko pod hladinou Černého moře se nachází nespočet vraků starověkých lodí, které jsou díky toxické neokysličené vodě dokonale zakonzervované. Expedice profesora Ballarda věří, že prozkoumání těchto vraků přinese odpovědi na řadu dosud nezodpovězených otázek... Americký dokument (2007)
Reklama
Reklama