Příběh komety

Příběh komety

O pořadu

Každá kultura si je vysvětlovala po svém. Jedni v kometách viděli zkázu, chudobu a smrt, jiní zas proroctví blahobytu a nástupu nových vládců… Dokument z produkce BBC přibližuje jak mýty, které tyto pozoruhodné úkazy tradičně obklopovaly a obklopují, tak výsledky současného vědeckého bádání. Poznáte roli, kterou komety sehrály při Newtonově objevu gravitace, jejich ničivý i životadárný potenciál, i to, co nám prozrazují o počátcích naší sluneční soustavy.

Komety opředené mnoha pozoruhodnými mýty, stejně pozoruhodná zjištění vědců