Příběh čísla 1

Příběh čísla 1

O pořadu

Kde a kdy vzniklo číslo 1? Průvodce pořadem Terry Jones míří k nejstarším předkům, z nichž některý musel použít jedničku k počítání. 20000 let zpět kdosi použil systematické řady rýh na „kosti z Ishanga“, která byla nalezena v Kongu. Na každé ze stran je 60 rýh- jedniček, což je důkazem počítání. U Sumerů se stala jednička věcí- malým kuželovitým symbolem, který pomáhal při počítání. U současného kmene Valpiri z centrální Austrálie bylo zjištěno, že nepoužívají čísla! Jak bez čísel přežili? Používají jen slova jedna a mnoho. Mnoho pak vyjmenovávají. Proč něco takového nestačilo Sumerům? Bylo tu mnoho lidí a bylo třeba organizace, dělby, obchodování, výběru daní atd. Nejspíše právě čísla byla na začátku zrodu písma. Číslice rozvíjeli také Egypťané, kteří vytvořili symbol až pro milion. Složité výpočty použili při stavbě pyramid i jednodušších staveb. Jednička se musela vyjádřit nějakou délkou, a tak se stala jedním loktem – vzdáleností mužské paže od lokte po konce prstů. Touto mírou se pak měřilo vše. V Řecku sehrál významnou roli Pythagoras, který 520 let př. naším letopočtem rozdělil čísla na sudá a lichá, také celá, znázornil, že trojice tvoří trojúhelník, čtveřice čtverec apod. Další zákonitosti nalezl např. mezi čísly a hudbou, hledal je ale takřka všude. Matematiku určil jako základ všeho a nejvíce se proslavil svou větou, týkající se trojúhelníku. Další osobou, posedlou matematikou, byl Archimédes, který vytvořil mnohé další vzorce. Jeho výpočty ukončilo římské vojsko, které využívalo jedničky a počty v armádě. Římané měli své číslice, které ale nebyly vhodný pro běžné počítání. Využívali tak počítací tabulky – předchůdce počítadel.