FOTO: Thinkstock

Pravěká megatsunami

O pořadu

Dopadl už někdy v dávné minulosti na Zemi meteorit a způsobil obrovskou tsunami? Právě to se pokoušejí zjistit vědci zkoumající oceánské dno, vesmírná tělesa i po staletí předávaná ústní svědectví. V čele týmu stojí geomorfolog Ted Bryant, který je přesvědčen, že v nepříliš vzdálené minulosti zasáhla pobřeží Austrálie obrovská vlna tsunami. Chce svou teorii dokázat a pátrá po velkých sesuvech půdy a podmořských kráterech vytvořených dopady meteoritů. Další stopy nalézá mezi Maory, domorodci z Nového Zélandu. Zkoumá jejich legendy o Duhovém hadu i rituál zvaný Padající hvězdy. Nejzásadnější otázkou ovšem je, jestli podobná obří tsunami vyvolaná pádem meteoritu může v dohledné době potkat i nás…

Obří tsunami vyvolané pádem meteoritu, zkoumání důkazů minulosti, teoretická hrozba pro budoucnost.