Pravěká megatsunami

Dopadl už někdy v dávné minulosti na Zemi meteorit a způsobil obrovskou tsunami? Čeká snad podobný scénář i nás? To se pokoušejí zjistit vědci, zkoumající oceánské dno, vesmírná tělesa i po staletí předávaná ústní svědectví… Americký dokument (2009)