Pouště

Pouště

O pořadu

Sucho, písek, horko, zima, nehostinné podmínky... O pouštích někdy smýšlíme jako o rozlehlých pustinách, které mohou život a lidského ducha nanejvýše umořit. Takový pohled bychom si ale měli poopravit. Poušť není jen vyschlý písek, nýbrž ojedinělý ekosystém s roztodivnou faunou a flórou. Navíc může ukrývat naleziště drahokamů nebo zásoby uranu, jako je tomu v případě Namibijské pouště. Kromě ní navštívíme v tomto působivém dokumentárním cyklu také Judskou poušť, kde pomalu zaniká tradiční způsob života beduínů, nejsušší poušť světa Atakamu, australskou pustinu zvanou Outback, v níž probíhá těžba vzácných opálů a kde se nachází i obří raketová základna. Rovněž se zastavíme v Thárské poušti, kde nás překvapí vodní kanály v písečných dunách, a poznáme Gobi, největší poušť Asie. Čeká nás vizuálně strhující cesta, která v jedinečném světle ukáže vztah člověka a přírody.

 

Vizuálně špičkové putování nejvýznamnějšími pouštěmi světa, zajímavý pohled na zdejší faunu, flóru a lidský vliv.