Potomci dinosaurů

Potomci dinosaurů

O pořadu

Dinosauři sice vymřeli, planetu s námi ale stále obývají tvorové, kteří jsou jejich vzdálenými potomky. Vynikající dokument vám přiblíží, jak dokázali někteří příbuzní pravěkých tvorů přežít po předpokládaném nárazu meteoritu do Země. I to, jak se prosazovali v následujících milionech let, kdy se pročistila atmosféra a život se začal vracet ve velkém. Mezi potomky dinosaurů zřejmě patří ptáci. Předek pelikánů byl nalezen i mezi 100 milionů let starými fosiliemi! A plazi, mezi nimiž jsou vládci krokodýli, mají i dnes předpoklady přežít případnou další celosvětovou katastrofu...

Pokračovatelé dinosaurů po nárazu meteoritu do Země, současné druhy s fascinující minulostí.