Poslední tajemství Ježíše Krista

Máří Magdalena a její vliv na křesťanství Jaký význam a postavení má Máří Magdalena v rámci křesťanství? A byl Ježíš jen duchovním vůdcem, nebo mělo jeho poselství i politický přesah a usiloval o svržení nadvlády Římanů? Americký dokument (2011)