reklama

Tajemství vesmíru II (9)

9. epizoda - Supernovy

27.07.2020 – Výbuch supernovy je chvíle, kdy je do okolního vesmíru uvolněno miliardkrát více energie, než je jakákoliv běžná hvězda schopna vydat. Právě při tomto výbuchu dochází také k uvolnění ohromného množství radiace. Dnes víme, že... Více
27.07.2020 – Výbuch supernovy je chvíle, kdy je do okolního vesmíru uvolněno miliardkrát více energie, než je jakákoliv běžná hvězda schopna vydat. Právě při tomto výbuchu dochází také k uvolnění ohromného množství radiace. Dnes víme, že výbuch supernovy má sice pro své okolí destruktivní následky, je však také okamžikem, kdy dochází k vytvoření podmínek potřebných pro vznik dalších hvězd. Při výbuchu supernovy dochází k přetvoření lehkých prvků na prvky těžké. Ty jsou poté potřebné pro další tvorbu vesmíru. Astronomové vědí, že ve vesmíru exploduje zhruba každou vteřinu jedna supernova. V naší galaxii, Mléčné dráze, dochází k explozi supernovy zhruba 1 krát až dvakrát za století. Je jasné, že pokud by došlo k výbuchu supernovy v blízkosti naší sluneční soustavy, byl by to konec života na této planetě. V současnosti jsou na výbuch supernovy v Mléčné dráze dva kandidáti. Prvním z nich je hvězda Eta Carinae v mlhovině Carina. Ta je od nás vzdálena 9 000 světelných let. Druhým kandidátem je hvězda Betelgeuse v souhvězdí Orion. Ta je od nás vzdálena 500 světelných let. Při výbuchu takovýchto supernov, které by vydaly dostatečné množství energie a radioaktivity, by mohlo dojít ke změnám na DNA živých organismů Země. Aby vědci pochopili mechanismy celého procesu výbuchu supernov, hledají ve vesmíru pozůstatky takovýchto výbuchů. Ke sledování různých typů záření používají speciální vesmírné teleskopy. Pro základní analýzu jsou důležité údaje, jak jasná je supernova, jaké má výbuch barevné spektrum a díky těmto informacím se dá zjistit složení původní hvězdy. Vědci rozlišují dva typy supernov. Typ I. a a typ II. Při výbuchu prvního typu, který je pro astronomy z hlediska analýzy dat vesmíru cennější, nedochází k uvolňování žádného vodíku, exploze má jednotnou zářivost a velikost. Při výbuchu supernovy druhého typu je do vesmíru uvolněno velké množství vodíku. Velikost exploze a zářivost se liší u každého výbuchu supernovy II. typu. V roce 2006 se vědcům podařilo pomocí počítačové analýzy určit pochody, které vedou k explozi a určit děje v okamžiku exploze. Na základě těchto analýz a s dnešními pokročilými metodami hledání supernov můžeme říci, že exploze supernovy je nejjasnějším světlem celého vesmíru. Díky jejich světlům dnes víme, jak je starý vesmír a že dochází k jeho rozpínání, které se stále zrychluje. Méně

reklama