reklama

Tajemství vesmíru II (17)

17. epizoda - Gravitace

21.02.2021 – Gravitace je síla, která je ve vesmíru všudypřítomná a která působí na cokoliv, co má hmotnost. Gravitace má schopnost zrychlovat, ale i zbržďovat. Všechny předměty jsou samy původci gravitační síly. Gravitace je právě tou... Více
21.02.2021 – Gravitace je síla, která je ve vesmíru všudypřítomná a která působí na cokoliv, co má hmotnost. Gravitace má schopnost zrychlovat, ale i zbržďovat. Všechny předměty jsou samy původci gravitační síly. Gravitace je právě tou silou, která stvořila náš vesmír. Můžeme říci, že síla gravitace je závislá na hmotnosti a vzdálenosti. V praxi můžeme tedy říci, že čím je objekt větší, tím silněji přitahuje jiný objekt. Je to také gravitační síla, která řídí veškerý pohyb ve vesmíru. Vesmír je tak plný shluků galaxií, které obíhají kolem svého gravitačního středu. První vědec, který se začal zabývat gravitací, byl Galileo Galilei. Byl to právě on, kdo začal zjišťovat, jak gravitační síly fungují. Objevil, že předměty s různou hmotností dopadají na povrch stejnou rychlostí. Isaac Newton Galileovy myšlenky rozvedl. Při svém zkoumání ale došel k názoru, že Měsíc padá k Zemi a že Země padá obřím pádem ke Slunci. I přes tyto omyly Newton vyřešil gravitační šifru a fyzici ji dodnes využívají. Dnes víme, že gravitace má na svědomí zrychlení, gravitace je však schopna předmět i brzdit. Největší z fyziků, Albert Einstein, si uvědomil, že gravitaci způsobují velké objekty ve vesmíru. Jeho objevem je i zjištění, že oběžná dráha vesmírných objektů vede po přímce, zakřivení okolního časoprostoru však vytváří eliptickou oběžnou dráhu. Z toho vyplývá, že gravitace způsobuje zakřivení časoprostoru. Dalším zjištěním je i to, že hmota nedeformuje jen prostor, ale i čas. Čas a prostor jsou tedy ve skutečnosti provázané. Tyto informace si musíme uvědomit při našich aktivitách směřujících k prozkoumávání kosmu. K tomu, aby jakákoliv raketa opustila planetu, je potřeba dosáhnout únikové rychlosti, to znamená, je nutno dosáhnout rychlosti 11 km za sekundu. Ale abychom takovou rychlost získali, je zapotřebí samozřejmě velké množství energie. Sama gravitace poskytuje dva druhy energie. Je to energie potenciální a kinetická. Potenciální energie je energie, která se ukládá. Naopak kinetická energie využívá potenciální energii. Právě gravitace a jí poskytnuté energie se dá využít při kosmických letech. Einsteinova obecná teorie relativity udává, že zrychlení je totéž co gravitace. Právě to by se dalo využít při průletech okolo velkých kosmických těles, které by mohly díky své gravitaci nejenom měnit směr letu, ale také zvyšovat rychlost prolétajícímu stroji. Stav beztíže, to znamená nedostatek pozemské gravitace, však působí i na lidský organismus. Kosmonauti, kteří budou v budoucnosti účastníky dlouhých kosmických letů, budou muset s tímto stavem začít bojovat. K tomuto jsou v dnešní době vědci vyvíjeny stroje, které jsou schopny vytvářet umělou gravitaci. Vědci však řeší i jiné problémy, se kterými by nám v budoucnu mohla pomoci gravitace. Jedním z nejzajímavějších a nejvíce neuvěřitelných projektů je poposunování planety na oběžné dráze okolo jejího slunce. Vědci dnes svými výpočty dokazují, že i toto je teoreticky možné. Víme, že vesmírem se valí přílivové vlny gravitace. Ty jsou způsobovány velkými vesmírnými objekty, které se ve vesmíru obíhají. Při tom dochází k zakřivování prostoru, což vyvolává gravitační vlny. Vědci vědí, že aby se daly tyto gravitační vlny na Zemi zaznamenat, musí objekt, který je vyvolává, být obrovský. Většinou se tedy jedná o černé díry a neutronové hvězdy. Tyto gravitační vlny se snaží zachytit observatoře LIGO. Jejich využití jde však mnohem dál než jenom zachytit současné gravitační vlny. Teoreticky by se daly jimi zachytit i gravitační vlny, které se utvořily v okamžiku vzniku vesmíru. Méně

reklama