Pohané a poutníci: Posvátná místa Británie

Pohané a poutníci: Posvátná místa Británie

O pořadu

Zříceniny (28' 47'') Velšský básník Ifor Ap Glyn navštěvuje známá i neznámá nejsvatější místa v celé Velké Británii a seznamuje se s jejich neuvěřitelnými příběhy, které pomohly rozšířit křesťanství v anglických zemích. Ifor zjišťuje, že křesťanství se přelilo přes Anglii jako tsunami, která rychle pohltila dosavadní místní pohanská náboženství. Na své inspirující pouti se setkává s rodišti idejí a komunit, jejichž myšlenky jsou nyní rozšířené po celém světě. Nevyhne se při tom samozřejmě slavným ruinám katedrály St. Andrews, nejvíce zachovalým pozůstatkům římské architektury ve Walesu, válkou zdevastovanou katedrálu v Coventry nebo opatství Whitty Abby v Severním Yorkshire, jež se stalo inspirací pro Drákulu od Brama Stokera. Ať už jde o starobylé svatostánky nebo pouhé „skrýše“ vytesané ve skále, Ifor se v dokumentárním seriálu zamýšlí nejen nad minulostí těchto úžasných památek, ale i nad tím, jaký duchovní odkaz mohou předat také dnešnímu světu. Pagans and Pilgrims: Britain´s Holiest Places, The Ruins, GB 2013.