Planeta vrabců

Planeta vrabců

O pořadu

Na světě žije 30 druhů vrabců, ale pouze vrabec domácí žije ve městech. Vrabci domácí tvoří páry na celý život. Nejžádanější samci jsou ti, kteří dokážou zajistit vhodná místa k hnízdění. Samičky si pak vybírají ženicha. Samička pak staví hnízdo s partnerem. Pomáhá jim to nevázat vztah. Když je hnízdo dostaveno, začíná páření. Největší hrozbou na zemi pro vrabce jsou kočky domácí. Ohrožují je ale také poštolky, které často žijí ve městech. Vrabci se před nimi schovávají v listí stromů. Vrabci žijí všude i přes to, že například v severní Americe nejsou původním druhem, ale byli tam přivezeni přistěhovalci, kterým chyběli práci, na které byli zvyklí. Vrabci se rádi koupou v kašnách. Navíc často provozují suchou koupel, která je zbaví parazitů, kteří žijí v jejich peří. Samečci si musí samičky hlídat, protože samičky je často podvádí. Vrabci žijící ve městech se podle studií dokážou přizpůsobit lépe, než ti žijící na vesnici. Když mláďata vyrostou, je čas vyletět z hnízda. Je pro vrabce nejnebezpečnější chvíle. Pouze jeden ze čtyř vrabců se dožije jednoho roku.

Jedinečný pohled na vrabce domácí, kterým obyčejně nevěnujeme velkou pozornost, ačkoli se s nimi běžně setkáváme, život v páru, nebezpečí i ze strany koček, srovnání života městských vrabců v různých městech po celém světě