Planeta vrabců

Z třiceti druhů vrabců žije pouze vrabec domácí ve městech. Je velmi přizpůsobivý a městskou zástavbu používá ke stavbě hnízd. I přes nesporné výhody je pro něj však městský život nebezpečný… Rakouský dokument (2013)