Pět let na Marsu

Pět let na Marsu

O pořadu

Když v roce 2004 přistály na povrchu Marsu obě robotické sondy, vědci netušili, že plánovaných devadesát dnů, po které měly sondy fungovat, se několikanásobně protáhne. Sonda Opportunity měla větší štěstí, přistála totiž na místě, kde hned mohla potvrdit nález pozůstatků působení dávné vody na povrchu planety. Tím vlastně splnila cíl, pro který byla zkonstruována. Obě sondy totiž měly z geologických vzorků potvrdit bývalou přítomnost vody na planetě. Sonda Spirit takové štěstí neměla, a i když přistála v místě, které mělo být podle vědců kráterem po bývalém jezeru, důkazy o dávné přítomnosti vody na místě nenalezla. Obě sondy byly vědci nasměrovány k dalším cílům a předpokládalo se, že jich možná kvůli své nízké plánované životnosti ani nedosáhnou. Sonda Opportunity však hned ze začátku své cesty poslala na zem údaje o nalezeném hematitu a jarositu. Tyto minerály jasně dokládaly přítomnost vody v době svého vzniku. Sonda Spirit byla nasměrována ke vzdáleným kopcům označeným jako Columbia Hills. Cestou měla však velký problém se zaprášenými panely solárního nabíjení. Problém ovšem vyřešil závan větru, který panely ofoukl, a tak sonda jako první člověkem vytvořený stroj vystoupila na první mimozemskou horu. Zde se jí také podařilo zachytit průlet obou marsovských měsíců nad planetou. Sonda Opportunity byla nasměrována ke vzdálenému kráteru Victoria. Cestou sice uvízla v písečné duně, dokázala se z ní však vyprostit a kráteru dosáhla. Zde opět potvrdila bývalou přítomnost vody. Dalším cílem Spiritu byla vulkanická horninová deska Home Plate. Spirit měl však celou dobu postupu k tomuto cíli technické problémy se zaseknutým kolem. Kvůli tomu za sebou vyrýval hlubokou brázdu. V této brázdě se však podařilo objevit další převratnou informaci. Nález čistého křemíku dokázal, že na planetě mohl být v minulosti bakteriální život. V průběhu těchto prvních pěti let musely sondy přežít nespočet technických problémů a problémů se zapadnutím do sypkého písku planety. Zažily také prachovou bouři, která je takřka vyřadila z provozu. Přesto však dál pokračovaly ve svém průzkumu planety.

Dobývání vesmíru, průzkum rudé planety, nečekané úspěchy průzkumných misí