Orel mořský: Bystrozraký predátor

Orel mořský: Bystrozraký predátor

O pořadu

Orel mořský patří k největším predátorům mezi evropským ptactvem. Díky tomu, že je Bělorusko země s řídkým osídlením a minimem průmyslu, zůstává zde populace mořských orlů nedotčená. Přestože nemá přirozené nepřátele, v drsných podmínkách se jednoho roku života dožívá pouze padesát procent mladých orlů. Dospělý pták váží sedm kilogramů a od zobáku k ocasu měří metr. Má velkou sílu v zobáku a drápech, dokáže odtáhnout velkou kořist. Dospělý orel potřebuje k přežití půl kilogramu ryb denně.

Orli vytvářejí dlouhodobá partnerství a vracejí se do stejného hnízda. Staví ho nejraději vysoko na mrtvých stromech. Hnízdo je obrovské, má v průměru dva metry. Je několik metrů hluboké a váží až tunu. Samice vysedí vejce za šest týdnů. Samec shání potravu, samice ji v hnízdě roztrhá a krmí mládě. Za dobu, co je krmeno, spotřebuje až 100 kilogramů masa…

Majestátní dravci, orli mořští, nedotčená populace v řídce osídleném Bělorusku, boj orlích mláďat o přežití