Návrat biblických ran

Návrat biblických ran

O pořadu

Deset biblických ran, které seslal Bůh na Egypt, aby faraon propustil izraelity z otroctví, detailně prozkoumá elitní tým vědců. Je to výmysl, nebo k nim skutečně došlo? Dokáže něco takového způsobit příroda?

Vědecké zkoumání katastrof popsaných ve Starém zákoně, jejich současné obdoby, historie propojená se současností.